Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Monika Hattinger

Universitetslektor

PhD Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Anställd på Avdelningen för produktionssystem.

Forskar inom området forskningsmiljöer, lärande i och för det nya arbetslivet, lina, forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, informatik.


Forskningsprojekt 

INDIGO, Industriell digitalisering och organisering. Projektet är en post-doc i samverkan med Siemens Turbomachinery och GKN Aerospace, båda i Trollhättan. I projektet genomförs studier av en alltmer digitaliserad och uppkopplad industri, genom IoT-lösningar, business analytics, big data, inom Industri 4.0. Forskningen innefattar vilken påverkan och effekter ökad digitalisering av industriellt arbete har på framtidens IT-lösningar och kompetenser. Läs mer här 

 

Jag är projektledare för LUPP-projektet, Livslångt lärande och Uppdragsutbildning,

LUPP. Högskolan Väst och IV-institutionen är projektkoordinator. I samverkansprojektet har vi som mål att utveckla modeller för kompetensutveckling riktat mot arbetslivets behov inom området uppdragsutbildning. 

Uppdragsutbildningsansvarig Ingenjörsvetenskap

Koordinerar och stödjer utveckling av uppdragsutbildning och forskningsuppdrag med behovsinventering och kunddialog. Arbetet omfattar förfrågningar, kalkyler och offerter/avtalshantering. Andra uppgifter är support av utbildningsbeskrivningar samt sälj- och marknadsstöd.

PUBLIkationer

Publikationer i databasen DiVa.

Publikationer


Artificial and Human Intelligence through Learning : How Industry Applications Need Human-in-the-loop

Publicerat

Artificial and Human Intelligence through Learning : How Industry Applications Need Human-in-the-loop

This study addresses work-integrated learning from a workplace learning perspective.Two companies within the manufacturing industry (turbo machiner...

Collaboration for lifelong-learning and contract education : towards a competence development model

Publicerat

Collaboration for lifelong-learning and contract education : towards a competence development model

Competence development and continuous lifelong learning are increasing due to skill transformations in the surrounding world which have an impact o...

Knotworking as an Analytical Tool for Designing e-Learning While Targeting Industry Competence Needs

Publicerat

Knotworking as an Analytical Tool for Designing e-Learning While Targeting Industry Competence Needs

Mind the Gap : a Collaborative Competence e-Learning Model between University and Industry

Publicerat

Mind the Gap : a Collaborative Competence e-Learning Model between University and Industry

This article departure from the effects that interorganizational collaboration brings for the participating partners, specifically from...

Mind the Gap : A Collaborative Competence E-learning Model Evolving Between University and Industry

Publicerat

Mind the Gap : A Collaborative Competence E-learning Model Evolving Between University and Industry

This article arises from consideration of the effects of inter-organizational collaboration on participating partners, specifically from...

Contextualizing Competence And Learning For Industry 4.0

Publicerat

Contextualizing Competence And Learning For Industry 4.0

Industrial work is under restructuring due to digitalization and automation. Technological leaps have led to paradigm shifts, and today with...

Knowing the Practice of Industry 4.0 Through Industrial Work-integrated Learning

Publicerat

Knowing the Practice of Industry 4.0 Through Industrial Work-integrated Learning

In this article we analyze three manufacturing organizations' manifested expressions of different workplace initiatives related to industry 4.0. Ke...

Participants Perspectives and Results from Competence Development Courses for Industrial Work Integrated Learning

Publicerat

Participants Perspectives and Results from Competence Development Courses for Industrial Work Integrated Learning

In a work practice of constant implementation of new manufacturing processes, competence development becomes crucial for practitioners within...

Aspects of Knowledge Transformation in Industry-Union-University Collaborations : A study of Work-integrated e-Learning courses target Norwegian industry

Publicerat

Aspects of Knowledge Transformation in Industry-Union-University Collaborations : A study of Work-integrated e-Learning courses target Norwegian industry

The focus in this study is on knowledge transformation in the workplace following substantial competence initiatives through blended e-learning at...

Co-constructing Expertise : Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

Publicerat

Co-constructing Expertise : Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact...

Co-construction of Knowledge in Work-Integrated E-learning Courses in Joint Industry-University Collaboration

Publicerat

Co-construction of Knowledge in Work-Integrated E-learning Courses in Joint Industry-University Collaboration

Blended e-learning in higher education targeting company knowledge needs, can support continuous competence development for practitioners in the...

Learning negotiations skills on-line by a case-based methodology through co-construction of knowledge between industry and academy

Publicerat

Learning negotiations skills on-line by a case-based methodology through co-construction of knowledge between industry and academy

University e-learning education aims to support lifelong learning for practitioners in the manufacturing industry and strengthen their competence...

Researchers design conceptions of e-learning courses targeting industry practitioners’ competence needs

Publicerat

Researchers design conceptions of e-learning courses targeting industry practitioners’ competence needs

This paper addresses two overall challenges that concern university research teachers' professional identities when they make design plans for...

Efforts at the boundaries : Social media use in Swedish municipalities

Publicerat

Efforts at the boundaries : Social media use in Swedish municipalities

Social media is used by the majority of Swedish municipalities. However, the highly interactive features of social media are often not taken...

Sociomateriality and design – How do we un-pack technology for knowing in practice? : Research in Progress/Workshop

Publicerat

Sociomateriality and design – How do we un-pack technology for knowing in practice? : Research in Progress/Workshop

Blended e-learning permeates flexibility and school is no longer the only place for learning, rather through e-learning courses new ways of buildin...

Unpacking Social Media to explore professionals work practice

Publicerat

Unpacking Social Media to explore professionals work practice

Organizations are inspired by the massive social media use in the private domain and try to filter interactions and knowledge sharing in socialmedi...

Action Design Research : Design of e-WIL for the Manufacturing Industry

Publicerat

Action Design Research : Design of e-WIL for the Manufacturing Industry

This paper reports on a design process of e-learning courses for competence development of experienced employees in the manufacturing industry....

Organizational e-learning readiness for technology enhanced competence initiatives in the manufacturing industry

Publicerat

Organizational e-learning readiness for technology enhanced competence initiatives in the manufacturing industry

E-learning Readiness and Absorptive Capacity in the Manufacturing Industry

Publicerat

E-learning Readiness and Absorptive Capacity in the Manufacturing Industry

The manufacturing industry constantly strive to develop the competencies of their expert production engineers in order to achieve and maintain a...

Mediated and Situated Engineering Education

Publicerat

Mediated and Situated Engineering Education

This small-scale interview study explore engineering expert teachers’ experiences and ideas of e-learning within engineering education. The aim is ...

Organizational E-learning Readiness for Technology Enhanced Competence initiatives in the Manufacturing Industry

Publicerat

Organizational E-learning Readiness for Technology Enhanced Competence initiatives in the Manufacturing Industry

The manufacturing industry constantly strive to develop the competencies of their expert production engineers in order to achieve and maintain a...

Work-Integrated Learning and Co-creation of Knowledge : Design of collaborative technology enhanced learning activities

Publicerat

Work-Integrated Learning and Co-creation of Knowledge : Design of collaborative technology enhanced learning activities

In this paper we aim to understand management’s perceptions of knowledge and competence development to inform the design of technology enhanced...

Digitizing work : Organizational Work-Integrated Learning through Technology Mediated Courses in Manufacturing Industry

Publicerat

Digitizing work : Organizational Work-Integrated Learning through Technology Mediated Courses in Manufacturing Industry

The manufacturing industry is continuously facing global competition and customer demands which impose the need to knowledge development to manage...

Designing the CloudBoard : an ICT Tool for Online Tutoring in Higher Education

Publicerat

Designing the CloudBoard : an ICT Tool for Online Tutoring in Higher Education

This paper concerns online tutoring in higher education. Observation studies of online tutoring sessions in two masters level engineering courses...

Learning Aspects for Manufacturing Enterprises within Aerospace industry entering into Quality Standard AS9100

Publicerat

Learning Aspects for Manufacturing Enterprises within Aerospace industry entering into Quality Standard AS9100

The aerospace industry is expected to grow substantially during the next two decades. As a result more suppliers aim for entering into this industr...

Lärcentrum - perspektiv och möjligheter : analys och praktik

Publicerat

Lärcentrum - perspektiv och möjligheter : analys och praktik

Managing Distributed Learning in Higher Education

Publicerat

Managing Distributed Learning in Higher Education

The use of ICT in higher education is becoming increasingly widespread. InSweden, it is possible to study courses on university level in a...

The Role of Learning Centers for Communities of Distance Education

Publicerat

The Role of Learning Centers for Communities of Distance Education

The Role of the Learning Centers for Web-based Distance Education

Publicerat

The Role of the Learning Centers for Web-based Distance Education

Distance Education (DE) is not a new phenomenon butinformation technology has increased the use and accessibility to education anywhere and anytime...

Towards a New Design Metaphor : Supporting Boundary Objects as Means of Knowledge Sharing in Community Networks

Publicerat

Towards a New Design Metaphor : Supporting Boundary Objects as Means of Knowledge Sharing in Community Networks

Working in the knowledge sector means dealing with increasing amounts of information, technology and people. Organizations as well as individuals i...

Sharing Thoughts and Associations : Towards a Neural Metaphor Supporting Boundary Objects in Community Networks,

Publicerat

Sharing Thoughts and Associations : Towards a Neural Metaphor Supporting Boundary Objects in Community Networks,

From contradictions to transformation : a study of joint Work-Integrated Elearning between Industry and University

Publicerat

From contradictions to transformation : a study of joint Work-Integrated Elearning between Industry and University

Situated and Mediated Engineering Education : Researchers Design Conceptions of e-Learning targeting Industry Practitioners Competence needs

Publicerat

Situated and Mediated Engineering Education : Researchers Design Conceptions of e-Learning targeting Industry Practitioners Competence needs