Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Monika Hattinger

Monika Hattinger

Universitetslektor


PhD Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

monika.hattinger@hv.se H324

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Industriautomation. Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande, informatik.

Forskning

Mitt forskningsfokus är kunskap och förståelse för industrins digitala transformation när produktionen blir alltmer digitaliserad. Det handlar om hur manuellt handhavande, digitala systemlösningar och produktionssystem interagerar från både ett organisations- och professionsperspektiv. Digitaliseringens förändringar ramas in av Industri 4.0/5.0 och skapar behov av nya strategier och arbetssätt vilket får konsekvenser på framtida professioners yrkeskunnande och lärande. I mina studier studerar jag hur teknikimplementering av uppkopplade maskiner med stöd av sensorteknik och IoT-system påverkar analys och beslutsfattande av realtids-data samt vilka behov av nya arbetssätt, rutiner och kompetenser som växer fram. Studierna sker i nära samarbete med tillverkningsindustrin, och i gränsen mellan produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande inom det framväxande forskningsområdet Industriellt arbetsintegrerat lärande, I-AIL.

Projektledning och ledningsuppdrag

Projektledare: ReStart II (fritt översatt: Intelligenta system för snabbare återstarter vid produktionsstopp).

Delprojektledare arbetspaket 4 (WP4): AHIL (Artificial and Human Intelligence through Learning)

Delprojektledare: RELEARN (REsearch-based teaching for life-long LEARNing)

Biträdande ledare I-AIL inom KK-miljön Primus: I-AIL webbsida

Undervisning

Undervisar främst på mastersprogrammen, Robot och Automation samt Produktionsledning i kurser om vetenskaplig metod samt digital transformation. Därutöver undervisar jag på forskarutbildningen och i sommarkursen i aktivitetsteori (Cultural-Historical Activity Theory - CHAT).

Tidigare uppdrag och intresseområden

Har arbetat och forskat om kompetensförsörjning och livslångt lärande med rollerna distansutbildningskoordinator och uppdragsutbildningskoordinator, se t ex LUPP-projektet och min avhandling inom projektet ProdEx.

Mitt huvudsakliga kontor finns på PTC, på Innovatumområdet i Trollhättan.

Publikationer