Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Wilner

Anna Wilner

Bibliotekarie


SI -metodhandledare

anna.wilner@hv.se G305

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelning för Bibliotek och Studiestöd.

For English, see below

Detta arbetar jag med:

Jag stödjer och hjälper forskare med bland annat informationssökning, publiceringsstrategier, öppen tillgång och forskningsdata. Jag registerar också forskningpublikationer och arbetar med webbsidorna för bibliotekets forskarstöd. 

Jag är med och arbetar för utveckling och utförande kring olika frågor kring bibliotekslokalen och har ett särskilt fokus på löpande uppgifter kring lokalens utformning och skyltar i biblioteket. Jag köper också böcker och har pass i bibliotekets informationsdisk ett flertal gånger i veckan.

Jag är metodhandledare i SI-verksamheten som administerar och utbildar SI-ledarna.

Jag ingår i följande grupper:

 • Team Forskarstöd och publicering
 • Team Biblioteksrummet
 • Team Skyltar och praktiskt (samordnare)
 • SBIP Informationsteam
 • Team Metadata och system
 • SI-verksamheten 

 My work:

I support and assist researchers on issues regarding information retrieval, publishing strategies, open access and research data. I also register research publications and work with the library´s research web.

I participate and work for development and execution around various issues around the library room and have a special focus on current tasks regarding practical details and signs. I also buying books and attend the library''''''''s information desk several times a week.

I am supervisor in the Supplemental Instruction Team which support the Supplemental Instructors.

 I participate in the following forums:

 •  Team Research support and publishing
 •  Team Library Room
 •  Team Signs and pracical details (coordinator)
 •  SBIP information team
 •  Team Metadata and systems
 •  Supplemental Instruction Team