Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hanna Gadd

Hanna Gadd

Bibliotekschef


Chef studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling

hanna.gadd@hv.se G348

Organisationstillhörighet

Anställd på Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling.

For english, see below.

Detta arbetar jag med:

Chef över studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling och därmed ansvarig över enhetens innehåll med stöd av avdelningschefer. Verksamhetsansvar över projektet Näktergalen och organisatoriskt ansvarig för Centrum för hållbarhet.

Styrelseledamot i Include.

Följande grupperingar ingår jag i

  • Högskolans ledningsgrupp
  • Framgångsrika studier
  • Kvalitetstsrådet
  • AIL-rådet
  • Skyddskomittén
  • Strategiskt internationaliseringsråd
  • Styrgrupp webb och i styrgrupper för några mer tillfälliga projekt

My work:

Head of Study and Academic Support, Library and Educational Development and thus responsible for the unit''s content with the support of the heads of departments. Operational responsibility for the Näktergalen project and organizationally responsible for the Center for Sustainability.