Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Som student på Sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att pröva på studier och praktik utomlands. Arbetsintegrerat lärande är ett viktigt inslag i alla utbildningar vid Högskolan Väst och att göra praktik utomlands är därför ett bra sätt att kombinera utlands- och arbetslivserfarenhet.

Nyhet!!! Läs kursen Norm-Consciousness i Danmark i sommar

We will discuss norms and values that contribute to our identity, group affiliation, and perceptions of normality.

Would you like to meet students from other Nordic countries and discuss, get inspired, and learn more about norm–consciousness? Apply to this course!

Läs mer och anmäl dig här!

Certificate of International Merits (CIM) 
Som student på Högskolan Väst har du en unik möjlighet att erhålla ett Certificate of International Merits (CIM) genom att skapa en portfolio med internationella aktiviteter.

CIM är ett sätt att förvärva och lyfta fram internationell erfarenhet och interkulturell kompetens, antingen genom internationellt utbyte eller internationaliseringsaktiviteter på hemmaplan. Att erbjuda möjligheten att erhålla ett CIM resonerar med Högskolan Västs mål kopplade till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Här kan du läsa mer och anmäla dig 

Sök stipendie

Gull & Stellan Ljungbergs stiftelsen förvaltar ett kapital på ca 100 miljoner kronor, vars årliga avkastning går oavkortat till ungdomar från regionen och deras utbildning.
Läs mer om hur du söker här www.ljungbergsstiftelsen.se 

Våra partneruniversitet

University of Namibia (UNAM), Namibia
Glasgow Caledonian University, Skottland
Nordiska länder samt Litauen
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), Portugal
Universitá Cattolica del Sacro Cuore (UNICATT), Italien
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Spanien

Möjligheter du har under utbildningen

Termin 4
Omvårdnad vid somatisk ohälsa 15 hp, (VFU 8.5 veckor=minst 60 dagar)

Termin 5
Inom ramen för valbara kurser i sjuksköterskeprogrammet ges i termin 5 möjlighet att
ägna delar av eller hela terminen åt internationalisering.

Denna termin ges möjlighet att studera valbara kurserna; Hälsa i ett globalt perspektiv 7,5 hp och Klinisk tillämpad omvårdnad, internationella studier 7,5 hp utomlands. Du har också möjlighet att studera kurserna; Vetenskaplig teori och metod - omvårdnad kandidatnivå 7,5 hp och Examensarbete – omvårdnad, kandidatnivå 15 hp via distans under studievistelsen utomlands

Möjligheter du har efter utbildningen, men innan examen tas ut

ERASMUS-studier/kurs=3-12 månader
ERASMUS-praktik, 8,5 veckor=minst 60dagar

Möjligheter du har efter utbildningen

Valbar kurs inom ERASMUS: Internationalisering med ett arbetsintegrerat lärande inom vårdvetenskap 15 hp

Viktiga datum för ansökan: 15 februari samt 10 september

Om du vill veta mer om praktik och studier utomlands, kontakta institutionens koordinatorer eller International Office

Ansökan och deadlines

Här hittar du information om deadlines och länkar för onlineansökan
för VFU och Erasmus. Frågor om ansökningsformuläret kontakta international@hv.se 
www.hv.se/ansokanut

Kontakt


Susanne Forsgren Gebring

Susanne Forsgren Gebring Universitetsadjunkt, förste Master i Omvårdnad
susanne.forsgren-gebring@hv.se

Annelise Tilly Lund

Annelise Tilly Lund Universitetsadjunkt, förste Universitetsadjunkt
annelise.tilly-lund@hv.se
Senast uppdaterad