Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Majoriteten av svenska universitet och högskolor anslöt sig 2019 till Klimatramverket.  Sedan 2021 har SUHF:s expertgrupp för samverkan tagit ansvaret för Klimatramverket.

Klimatramverket är ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. 

Lärosätena har en viktig uppgift att bidra genom undervisning och forskning, men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egen verksamhet. De lärosäten som undertecknat detta ramverk ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Till SUHF:s webbplats - där hittar du Klimatramverket (som pdf)

Detta är åtagandet som lärosätena gör inom Klimatramverket:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till
    andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Du hittar Högskolan Västs beslutade klimatmål här.

 

 

Senast uppdaterad