Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att skapa en god arbets- och studiemiljö behöver våra nya lokaler på campus inredas. Vi arbetar tillsammans med White arkitekter för att skapa en miljö som är inbjudande och ändamålsenlig. I arbetet tar vi särskild hänsyn till hållbarhetsaspekter, och tittar ständigt på vad som kan återbrukas. Projektet ska ta fram ett inredningskoncept som gäller hela campus.

Utöver inredningen av våra lokaler, ska projektet även arbeta med att öka synligheten kring högskolans kärnverksamhet på campus. Genom insatser i den fysiska miljön ska det bli tydligt vad Högskolan Väst står för och arbetar med. Målet är att öka medvetenheten hos externa besökare, samt stoltheten hos medarbetare och studenter.  

Kontaktpersoner


Linda Severinson

Linda Severinson Ledningsstöd Projektledare
linda.severinson@hv.se

Stefan Kudryk

Stefan Kudryk Kommunikatör PR och samverkan
stefan.kudryk@hv.se
Senast uppdaterad