Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Li Lejerstedt

Li Lejerstedt

Högskoledirektör


University Director

li.lejerstedt@hv.se E425

Organisationstillhörighet

Anställd på Högskolans förvaltning.

Högskoledirektörens ansvar är att leda och utveckla verksamheten vid högskolans förvaltning. Högskoledirektör ingår i Högskolans ledningsgrupp. Förvaltningen ansvarar för stöd och service till ledning, anställda, studenter och samverkanspartners. Förvaltningens uppdrag är:

  • Att säkerställa ett effektivt och välfungerande stöd av god kvalitet utifrån utbildningens, forskningens och ledningens behov samt krav från andra myndigheter.
  • Att proaktivt bedriva utvecklingsarbete av administrativa processer relaterat till högskolans prioriterade utvecklingsområden.
  • Att ge stöd och bereda ärenden för ledning och högskolestyrelse.

Ledningsstöd till högskoledirektör: Gunilla Thålig Karlsson

Biträdande högskoledirektör: Rickard Norén
Ställföreträdande högskoledirektör: Bettina Johansson