Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Li Lejerstedt

Högskoledirektör

University Director

Anställd på Högskolans förvaltning.


Högskoledirektörens ansvar är att leda och utveckla verksamheten vid högskolans förvaltning. Högskoledirektör ingår i Högskolans ledningsgrupp. Förvaltningen ansvarar för stöd och service till ledning, anställda, studenter och samverkanspartners. Förvaltningens uppdrag är:

  • Att säkerställa ett effektivt och välfungerande stöd av god kvalitet utifrån utbildningens, forskningens och ledningens behov samt krav från andra myndigheter.
  • Att proaktivt bedriva utvecklingsarbete av administrativa processer relaterat till högskolans prioriterade utvecklingsområden.
  • Att ge stöd och bereda ärenden för ledning och högskolestyrelse.

Ledningsstöd till högskoledirektör: Gunilla Thålig Karlsson

Biträdande högskoledirektör: Rickard Norén

Ställföreträdande högskoledirektör: Bettina Johansson