Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förstudie, vision och mål - arbetet startade 2018

Under hösten 2018 träffades en arbetsgrupp för ett antal work-shops. Temat för de olika träffarna handlade om en analysfas (nuläge, omvärld, identifiera utmaningar, intressenter, behov och utvecklingsområden), idégenerering utifrån utmaningar och behov samt formulering av vägledande teman och campusvision. 

Teman/målbilder

För att få med flera olika perspektiv på campusutvecklingen utarbetade arbetsgruppen tre olika teman/ målbilder. Dessa teman beskriver viktiga aspekter som är förutsättningar för att högskolan ska kunna förverkliga den övergripande campusvisionen. Därför är de vägledande för det fortsatta campusutvecklingsarbetet.

Teman/målbilderna är:

Kreativt & integrerat campus
Grönt & hållbart campus
Levande & tillgängligt campus

Arbetsgruppen 

Li Lejerstedt, Högskoledirektör (leder arbetet)
Martin Hellström, Rektor
Maria Derner, Kommunikationschef
Thomaz Birgerson, Chef, Campus Support
Åse Boman, Prefekt, Institutionen för hälsovetenskap
Per Nylén, Prefekt, Institutionen för ingenjörsvetenskap
Johanna Larsson, Avdelningschef, Institutionen för individ och samhälle
Thomas Winman, Avdelningschef, Institutionen för ekonomi och IT
Hanna Gadd, Chef, Bibliotek och Studentstöd
Gunilla Thålig Karlsson, Lednings- och kommunikationsstöd
Anna Hallberg, Kommunikatör
Julia Junedahl, Ordförande, Studentkåren
Johan Bengtsson, Chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans Stad
Hasse Skanse, Strateg, Profil Kommunikation (processledare)

Projektarbetet - arbetet startade 2019

Högskoledirektör Li Lejerstedt fick av rektor Martin Hellström i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar och realiserbar campusutvecklingsplan. Planen ska bidra till att stärka:

Högskolan Västs attraktivitet som ledande AIL-högskola
Trollhättans attraktivitet som studentstad
En levande och attraktiv stadskärna

Projektledning

Li Lejerstedt, Högskolan Väst, projektledare
Johan Bengtsson, Trollhättans stad
Thomaz Birgersson, Högskolan Väst
Åse Boman, Högskolan Väst
Julia Junedahl, Studentkåren Högskolan Väst
Johanna Larsson, Högskolan Väst
Per Nylén, Högskolan Väst
Anders Torslid, Kraftstaden
Tomas Winman, Högskolan Väst

Projektledningens ansvar

Samverka med respekt för att vi har olika uppdragsgivare
Förankra och återkoppla i respektive organisation
Leda, prioritera och fördela arbetet under projektets gång

Projektgrupp

Thomaz Birgersson, Högskolan Väst
Tobias Björk, Kraftstaden
Hanna Gadd, Högskolan Väst
Gunilla Thålig Karlsson, Högskolan Väst
Susanne Larsson, Trollhättans Stad
Hasse Skanse, Profil Kommunikation, ledare för projektgruppen
Anna-Karin Hansson Sjölén, Trollhättans Stad
Anna Tanderud, Högskolan Väst

Projektgruppens ansvar

Projektgruppen fungerade som en resurs till projektledningen genom att bereda och ta fram underlag för beslut och prioriteringar.

Vilka personer som deltagit i de olika delprojektgrupperna framgår i pdf:en "Campus 2030" (se hv.se/campusutveckling).

Senast uppdaterad