Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Annika Eklund

Annika Eklund

Senior lecturer

annika.eklund@hv.se J532

Organization

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Research area

Conducts research in workintegrated learning.

Annika Eklund (tidigare Andersson) arbetar som universitetslektor vid Institutionen för individ och samhälle. Ingår i två huvudsakliga forskningsprojekt; dels nyutexaminerade sjuksköterskors lärande, med särskilt fokus på introduktionsprogrammet Kliniskt basår inom Västra Götalandsregionen, dels samverkan mellan organisationer vid skadehändelser i underjordsmiljö (gruvor och tunnlar), där jag ingår i en forskargrupp vid Kunskapscentrum katastrofmedicin (KcKM) vid Umeå universitet. 

Mina forskningsintressen rör sig inom interprofessionellt lärande, övning/träning för samverkan, och förutsättningar för lärande hos yrkesverksamma och organisationer, med systemteoretisk/aktivitetsteoretisk grund. Jag undervisar främst om arbetsintegrerat lärande, interprofessionell och interorganisatorisk samverkan i vård- och kriskontext, samt organisatorisk hälsa. 

Publikationer (urval, senaste)

Eklund, A. (2023) Introduktionsprogram i sjukhusvården för nyutexaminerade sjuksköterskor: en internationell utblick samt forskning om och utvärdering av Kliniskt basår i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen, RS 2023–04178, OSN 2023–02259.

Sterner, A., Skyvell-Nilsson, M. & Eklund, A. (2023). The value of simulation-based education in developing preparedness for acute care situations: An interview study of new graduate nurses’ perspectives. Nurse Education in Practice, 67: 103549.

Eklund, A. & Gadolin, C. (red) (2023). Samverkan i vården - från system till praktik. Liber AB.

Sterner, A., Skyvell-Nilsson, M. & Eklund, A. (2023). The value of simulation-based education in developing preparedness for acute care situations: An interview study of new graduate nurses’ perspectives. Nurse Education in Practice, 67: 103549.

Eklund, A. Karlsson, S. & Gyllencreutz L. (2023). Building "common knowledge" when responding to major road tunnel incidents: An inter-organisational focus group study. International Journal of Emergency Services, 12(2): 145-160.

Detlín, M., Nyman, V., Eklund, A. & Skyvell Nilsson, M. (2022). The experience of new nurses’ early working life: learning in a hospital care context – an interview study. Nurse Education in Practice, 65:103506. 

Sterner, A., Skyvell Nilsson, M., Jacobsson, M. & Eklund, A. (2022). Perceived Ability to Provide Care in Acute Situations –The Influence of Simulation-based Education on New Graduate Nurses. Journal of Emergency Nursing, 14;S0099-1767(22)00125-8.

Eklund, A., Saveman, B-I. & Gyllencreutz, L. (2021). Situational awareness during a full-scale exercise in an underground mine: A qualitative single-case study of the ambulance incident commander, International Emergency Nursing, 54, 100950.

Eklund, A., Billett, S. & Skyvell Nilsson, M. (2021). A bridge over troubled water? – Exploring learning processes in a transition program with newly graduated nurses. Nurse Education in Practice, 51, 102982.