Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Skyvell Nilsson

Maria Skyvell Nilsson

Universitetslektor


Docent i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Docent i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

maria.skyvell-nilsson@hv.se G422

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom samhällsvetenskap, vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Övergripande har min forskning fokuserat på yrkeskunnande, dess innehåll och hur det lärs och utvecklas i en akademisk högskoleutbildning och i yrkeslivet. Några exempel på begrepp jag använt i min forskning är: erfarenhetsbaserad kunskap, praxis, socialisation, kultur och arbetsintegrerat lärande (AIL). Områden jag studerat är: handledning i VFU (läkarutbildning), övergång från sjuksköterskeutbildning till yrkesliv, verksamhetsutveckling (kommunal vård/länssjukvård) och informationssäkerhetskultur i vården. I min forskning har jag i huvudsak använt mig av kvalitativa metoder, som exempelvis etnografi, innehållsanalys och grundad teori.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i vårdutbildningar på grund och avancerad nivå. Jag är också inriktningsansvarig vid magisterprogrammet Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Nyckelord

Yrkeskunnande, handledning, lärande, yrkessocialisation, vetenskaplig utbildning, informationssäkerhetskultur och verksamhetsutveckling.

Podcast

I ett avsnitt av ForskarFredagpodden  möter jag radioprofilen Morgan Larsson - så välkommen att höra mer om min forskning, varför jag forskar och vad som driver mig. Lyssna här!

 

Publikationer