Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I detta forskningsprojekt fokuseras pedagogers lärande i arbetet. Projektet genomförs i samarbete med Västerviks kommun där sex förskolor deltar. Förskolorna har infört en ny arbetsmetod, lärandesamtal, som används i samtal kring barns utveckling. Samtalen utförs i grupp tillsammans med föräldrar och kompletterar de reguljära individuella utvecklingssamtalen. Lärandesamtalen riktas mot interaktion och kollektivt lärande hos barn i förskola, men ställer samtidigt andra krav på pedagogerna. Den nya arbetsformen avviker från det sätt som pedagogerna tidigare varit vana vid och det finns utmaningar som är spännande att undersöka i relation till arbete. I forskningsprojektet studeras arbetsmetodens betydelse för pedagogernas eget lärande. Forskningen bygger till största delen på data i form av skriftliga dokument där de pedagoger som arbetar med lärandesamtal berättar om sina erfarenheter av genomfört arbete. Utöver dessa berättelser finns även data i form av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer.

Projektet finansieras av LINA och Campus Västervik

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel
  • Campus Västervik

Projekttid

2018 - 2019

Kontakt


Camilla Seitl

Camilla Seitl Universitetslektor Filosofie Doktor i pedagogik med inr. mot arbetsintegrerat lärande
camilla.seitl@hv.se
Senast uppdaterad