Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna-Karin Christiansson

Anna-Karin Christiansson

Universitetslektor

anna-karin.christiansson@hv.se M1-208

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Industriautomation. Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsområde/Forskningsintresse

Mitt forskningsfokus ligger på mätning för styrning av produktionsprocesser. Målet är att mäta relevanta storheter för att förstå processens beteende och att möjliggöra modellvalidering och processtyrning med hjälp av pålitliga och robusta sensorer. Experimentella studier genomförs i produktionsprocesser på Produktionstekniskt Centrum (PTC) i samverkan med forskare med processkunskap. Syftet är att utveckla styralgoritmer som säkerställer att produktionsresultatet blir lika oberoende av störningar.

En variant av den tämligen nya additiva tillverkningsmetoden är speciellt i fokus. Det handlar om att med en högeffektlaser smälta metalltråd, som när den tillåts stelna fäster på ett underlag och bidrar till att bygga komponenter – sträng bredvid sträng och lager på lager för att åstadkomma en ny komponent med önskad form. Forskningsfrågorna inom automation ligger inom området beröringsfria sensorsystem för att fånga relevant processinformation för att sedan styra mot önskat beteende.

Undervisning/handledning

Jag handleder doktorander inom sensorbaserad styrning av produktionsprocesser, främst svetsrelaterade. Jag har också lång erfarenhet av undervisning i reglerteknik och eltekniska ämnen.

Nyckelord

Svetsautomation, sensorer för svetsning, reglerteknik, additiv tillverkning.

Publikationer