Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Per Nylén

Per Nylén

Prefekt

per.nylen@hv.se G330/O1-205

Organisationstillhörighet

Anställd på Institutionen för ingenjörsvetenskap. Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Per Nylén är föreståndare för forskargruppen Produktionsteknik Väst på Högskolan Väst. Hans eget forskningsområde är termisk sprutning, en metod för att ytbelägga metaller med keramiska eller metalliska material. Beläggningarnas uppgift är att skydda mot höga temperaturer, korrosion, nötning med mera. I flygmotorer belägger man ett stort antal komponenter med termisk sprutning. När man kan tillåta högre temperaturer i flygmotorn kan man minska utsläpp och bränsleförbrukning. Tekniken används även för gasturbiner i elkraftverk.

Nyckelord

Termisk sprutning, axiell suspensionsplasmasprutning.

Publikationer