Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rådet ersätter Samordningsgruppen för Lika villkor och börjar sitta arbete i augusti 2021.

I dess uppdrag ingår att:

 • Driva det strategiska hållbarhetsarbetet framåt inom lärosätet
 • Vara rådgivande till rektor och högskolans ledningsgrupp.
 • Samordna den övergripande analysen och uppföljningen av högskolans hållbarhetsarbete, med stöd av de samordnarresurser inom hållbarhetsrådet som förvaltningen tillhandahåller.
 • Ta fram förslag till utvecklingsområden i ÖVP samt uppdateringar i hållbarhetsstrategin.

Hållbarhetsrådet är också ett samverkansorgan och plattform för erfarenhetsutbyte mellan olika arbetsenheter, kollegiala organ och verksamhetsstöd.

I rådet sker också avrapportering, information och medskick kring linjefrågorna, exempelvis remissvar, uppföljning av hållbarhetsarbetet utifrån lagkrav, uppföljning av handlingsplan, samt beredning. Rådet kan också bereda frågor kring hållbarhet i utbildning och forskning till FUN och forskningsmiljöerna.

 

Ledamöter

 • Jan Theliander, Prorektor och ordförande i samordningsgruppen för lika villkor
 • Beatrice Löfström,  samordnare för social hållbar utveckling (sammankallande).
 • Hanna Stafhammar Kjellgren, samordnare för ekologisk/ekonomisk hållbar utveckling (sammankallande).Studentkåren (ordförande och/eller vice ordförande)
 • Elisabeth Jansson, ledningsrepresentant Institutionen för individ och samhälle
 • Håkan Nunstedt, ledningsrepresentant Institutionen för Hälsovetenskap
 • Åsa Axgärde, ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Mikael Ericsson, ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Catharina Lindhe ledningsrepresentant Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP)
 • Linda Severinson, ledningsrepresentant Förvaltningen
 • Christian Master Östlund, ledningsrepresentant Institutionen för ekonomi och IT  
 • Carina Kullgren, Universitetslektor och med i styrgruppen för Centrum för hållbar utveckling/Mångfaldscentrum
 • Fredrik Sunnemark, Centrumledare Mångfaldscentrum
 • Victoria Sjöstedt, Facklig representant ST
 • Susanne Rath, Facklig representant SACO

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen