Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbarhetsrådet fungerar som ett arbetsutskott till högskolans ledningsgrupp och bereder frågor kopplat till hållbarhet inför högskolans ledningsgrupps strategidagar.

Rådet leds av prorektor och består av chefer från samtliga arbetsenheter, studentkårsrepresentant, samt samordnare inom hållbar utveckling. Ledamöterna ansvarar för att förankra och diskutera hållbarhetsfrågor inom respektive arbetsenhet/verksamhet. Prorektor ansvarar för dialog och förankring med rektor.

Ledamöter

  • Lena Sjöberg, ordförande hållbarhetsrådet
  • Samordnare inom området hållbar utveckling (sammankallande).
  • Representant Studentkåren
  • Ledningsrepresentant Institutionen för individ och samhälle
  • Ledningsrepresentant Institutionen för Hälsovetenskap
  • Ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
  • Ledningsrepresentant för Institutionen för Ekonomi och IT
  • Ledningsrepresentant Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP)
  • Ledningsrepresentant Förvaltningen

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se

Lena Sjöberg

Lena Sjöberg Prorektor Docent i pedagogik
lena.sjoberg@hv.se
Senast uppdaterad