Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans Hållbarhetsråd fungerar som ett arbetsutskott till högskolans ledningsgrupp och leds av prorektor. Hållbarhetsrådet ansvarar för att bereda, utveckla och förankra processer, riktlinjer och arbetssätt för att integrera hållbarhet i högskolans verksamhet.

I rådet sitter representanter för varje arbetsenhet, studentkåren, högskolans centrumbildningar, nämnd samt facken.

Rådet föreslår bland annat vilka prioriteringar högskolan ska ha i sitt hållbarhetsarbete i samband med den årliga strategiska diskussionen kring hållbarhet i högskolans ledningsgrupp. Det praktiska fokuset ligger på frågor kopplat till miljöledning, lika villkor och jämställdhetsintegrering.

Hållbarhetsrådets uppdrag

 • Driva det strategiska hållbarhetsarbetet framåt inom lärosätet

 • Vara rådgivande till rektor och högskolans ledningsgrupp.

 • Samordna den övergripande analysen och uppföljningen av högskolans hållbarhetsarbete, med stöd av de samordnarresurser inom hållbarhetsrådet som förvaltningen tillhandahåller.

 • Ta fram förslag till utvecklingsområden i ÖVP samt uppdateringar i hållbarhetsstrategin.

 • Rådet kan också bereda frågor kring hållbarhet i utbildning och forskning till FUN och forskningsmiljöerna.

Hållbarhetsrådet är också ett samverkansorgan och plattform för erfarenhetsutbyte mellan olika arbetsenheter, kollegiala organ och verksamhetsstöd. I rådet sker också avrapportering, information och medskick kring linjefrågorna, exempelvis remissvar, uppföljning av hållbarhetsarbetet utifrån lagkrav, uppföljning av handlingsplan, samt beredning. 

Ledamöter

 • Bibbi Ringsby Jansson, ordförande hållbarhetsrådet
 • Paulina Samuelsson,  samordnare för social hållbar utveckling (sammankallande).
 • Hanna Stafhammar Kjellgren, samordnare för ekologisk/ekonomisk hållbar utveckling (sammankallande).
 • Elin Strömberg, vice ordförande i Studentkåren
 • Livia Norström, representant från Forsknings- och utbildningsnämnden
 • Elisabeth Jansson, ledningsrepresentant Institutionen för individ och samhälle
 • Håkan Nunstedt, ledningsrepresentant Institutionen för Hälsovetenskap
 • Annabella Loconsole, ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Mikael Ericsson, ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Christian Master Östlund, ledningsrepresentant för Institutionen för Ekonomi och IT
 • Hanna Gadd, ledningsrepresentant Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP)
 • Liselott Lycke, ledningsrepresentant Förvaltningen
 • Sofie Lundström, Verksamhetsledare i Högskolan Västs Centrum för hälsofrämjande och salutogenes
 • Karl Dahlquist, Verksamhetsledare i Högskolan Västs Centrum för hållbarhet 

 • Christina Karlsson, huvudskyddsombud och facklig representant SACO

 • Amanda Johansson, facklig representant OFR

Kontakt


Senast uppdaterad