Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Sjöberg

Lena Sjöberg

Prorektor


Docent i pedagogik

lena.sjoberg@hv.se I409

Organisationstillhörighet

Anställd på Rektorsfunktionen.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning har en utbildningssociologisk utgångspunkt där jag intresserar mig för policy och policyarbete i olika typer av utbildningssammanhang. Flera av de projekt jag har genomfört har handlat om policy i form av utbildningsreformer och hur policy både implementeras och verkar i utbildningspraktiker. Jag har särskilt intresserat mig för lärarutbildningen och hur lärares professionskunskaper och läraridentiteter legitimeras och påverkas av internationellt, nationellt och lokalt policyarbete.

För närvarande är jag delaktig i två forskningsprojekt. Det ena projektet är lokalt förankrat, där jag tillsammans med kollegor på Högskolan Väst studerar utveckling av lärarkunskaper och läraridentiteter genom flera lärarprogram. I det andra pågående projektet studeras den nu pågående försöksverksamheten med en förkortad lärarutbildning för blivande grundlärare (KPU-75). Denna studie utgår från ett professionsteoretiskt perspektiv och undersöker genomförandet av försöksverksamheten på sex lärosäten och vilka lärarkunskaper som legitimeras och möjliggörs genom reformen respektive utbildningarna.

Nyckelord

Policy, diskursanalys, utbildning, professionskunskaper, lärarutbildning

Publikationer