Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Sjöberg

Prefekt

Docent i pedagogik

Anställd på Institutionen för individ och samhälle.

Forskar inom samhällsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar om hur makt och styrning sker i olika former av utbildningssammanhang. I samtliga forskningsprojekt där jag deltagit har jag använt texter som empiri, utifrån att de opererar som olika former av diskursiv policy. Mitt avhandlingsarbete handlade om hur lärare och elever konstrueras och subjektifieras genom policytexter till och inom lärarutbildningen, och hur dessa konstruktioner görs och har gjorts i olika geografiska sammanhang (från EU till ett enskilt lärosäte) och i olika tider (efterkrigstiden till nu). Efter forskarutbildningen har jag också studerat individuella utvecklingsplaner som en form av diskursiv policypraktik.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på lärarutbildningarna och är också avdelningsledare på avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Min undervisning handlar framför allt om hur skolan, lärare och elever styrs och hur makt opererar i utbildningssammanhang.

Nyckelord

Policy, lärarutbildning, makt, styrning, IUP, diskurser.

Publikationer