Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I vår policy för hållbar utveckling formuleras övergripande hållbarhetsmål och i strategin för hållbar utveckling identifieras nio målområden med ett övergripande mål och undermål. Särskilt prioriterade områden där högskolan har långsiktiga hållbarhetsmål är klimatomställning och jämställdhet.

Högskolans policy för hållbar utveckling 

  • Erbjuda högkvalitativ utbildning som utvecklar studenternas förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt bidra till hållbar utveckling.  

  • Bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som utförs på ett hållbart sätt och bidrar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.

  • Medarbetare och studenter uppmuntras och ges förutsättningar att bidra till hållbar utveckling.

  • Samverka med partners som tillsammans med oss verkar för hållbar utveckling samt initiera samverkan kring hållbarhet.

  • Integrera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i högskolans stödjande verksamhetsprocesser och lokale

Här kan du läsa policyn i sin helhet.

Mål för hållbar utveckling 

 

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad