Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det övergripande målet för högskolans miljöledningsarbete är att minska sin negativa miljöpåverkan, med särskilt fokus på klimat, biologisk mångfald, rent vatten och ren luft.

De områden där högskolans verksamhet har störst påverkan på miljön har identifierats i högskolans senaste miljöutredning; Miljöutredning 2019 (pdf). Dessa är:

  • Direkt påverkan: Energiförbrukning, tjänsteresor, upphandling, konsumtion och resursutnyttjande, avfallshantering
  • Indirekt påverkan: Forskning och utbildning
  • Samverkan kring högskolans identifierade miljöpåverkan

Miljöpåverkan bedöms i relation till internationella överenskommelser, nationella beslut och regleringar samt högskolans egna prioriteringar. Viktiga utgångspunkter för bedömningen är Agenda 2030, Sveriges klimatramverk och miljömål samt Klimatramverk för universitet och högskolor som Högskolan Väst har undertecknat.

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad