Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Helena Nyholm

Helena Nyholm

Controller

helena.nyholm@hv.se E443

Organisationstillhörighet

Anställd på Ekonomi.

Ekonomiskt stöd till ledningsgruppen vid Studentstöd, bibliotek och pedagogisk utveckling

Controllern har till uppgift att

 

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag

  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering

   • samordna arbetsenhetens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering

   • forskningsfinansiering

 

 • stödja arbetsenhetens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet

 

 • stödja arbetet med ekonomiska kalkylen vid ansökan av externa projektmedel

 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet

 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

 

Financial support for the department Administration and Student services and Library

 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis

 • produce financial material to support the long-term planning of the department

   • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources

   • research funding

 • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.

 • support calculations regarding applications for external project funding

 • educate managers within financial area

 • be a support in other financial matters.