Arbetsintegrerat lärande - vår profil

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola kring arbetsintegrerat lärande.

Det här är arbetsintegrerat lärande

Annonsruta 330x160 AIL

Anställ en Co-opstudent!

Just nu pågår arbetet med att hitta Co-opföretag inför nästa termin. Co-op ger dig som företag chansen att lära känna dina framtida medarbetare.

Läs mer om Co-op

Aktiviteter för nyanlända

Högskolan Väst har flera pågående aktiviteter som syftar till att hjälpa nyanlända personer och människor på flykt. 

Läs mer om aktiviteterna

Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

Kursen vänder sig till anställda handläggare inom kommunerna som handlägger ärenden om LSS-insatser. Kursen ges februari - oktober 2017.

Läs mer om utbildningen

APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet på ett yrkesprogram. Utbildningen ges under våren -17.

Läs mer om utbildningen

Open lectures

Varje onsdag under hela höstterminen erbjuder Högskolan Väst öppna föreläsningar med varierat innehåll.

Läs om programmet här