Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Save the date! 2024 års nätverksträff i Forskningsnätverket Barn och Unga kommer att hållas den 7-8 november på Stockholms universitet. 

 

Målsättning

Vår bärande målsättning är att utveckla och sprida kunskap för att synliggöra och stärka barns och ungas position och rättigheter i samhället, familjen och olika institutioner. Genom sin tydliga bäring på Barnkonventionen kopplar forskningen inom nätverket också till samhällsaktörskap samt fyller en viktig funktion för forskningsanknytning av utbildningar.

Nätverket syftar också till att understödja samverkan mellan såväl seniora forskare som doktorander med hjälp av en nationell plattform som samlar presumtiva och pågående aktiviteter kopplat till forskning om barn och unga.

Senast uppdaterad