Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samtliga frågor kring projekt och aktiviteter hänvisas till respektive projekts kontaktperson (som står att finna i upplagt material och/eller via publicerad länk).

Seminarieserie om rasism i förskola och skola


Saknar du tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Vill du veta mer om rasismens vad, hur och varför?

Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet anordnar en seminarieserie om rasism i förskola och skola. Evenemangen riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga med blivande lärare som främsta målgrupp, liksom till yrkesverksamma lärare.

Seminarieserien äger rum tisdagar klockan 15:15-17:00 på Zoom. Ingen anmälan krävs. Information om respektive seminarium samt länkar till zoom finner du nedan.

24 oktober: "Ett ständigt dåligt samvete” - Förskolepersonal tolkar diskrimineringslagen

28 november: Lärares derasifierande praktiker – Hur kan lärare tillvarata sina antirasistiska ambitioner i sitt arbete?

12 december: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter i högstadiets historieämne: Möjligheter, utmaningar och didaktiska implikationer

SMULLE-utmaningen - för dig som arbetar i för-/skola

SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utemiljöer för Lek, Lärande och stärkta Ekosystemtjänster och riktar sig till dig som jobbar på förskola eller grundskola.

SMULLE är forskningsbaserat och görs i samverkan mellan Jönköping University & Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg.

SMULLE-utmaningen handlar om att uppmuntra dig som aktör inom skola och kommun att dela med dig av era erfarenheter av att forma barns närmiljöer så att ekosystemtjänster, lek och lärande för hållbarhet stärks på samma gång. Vill du vara med? Till SMULLE-utmaningen!

 

Senast uppdaterad