Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Per Assmo
är professor i kulturgeografi vid Högskolan Väst, där han också är koordinator för SANORD (Southern Africa Nordic Centre) samt programansvarig för masterprogrammet inom arbetsintegrerade politiska studier. Han är också Extraordinary Professor i politiska studier vid University of the Western Cape i Sydafrika. Per har stor forskningserfarenhet från såväl Sverige som den afrikanska kontinenten. Hans forskningsintressen inkluderar områden såsom hållbar utveckling, migration och integration, internationalisering av högre utbildning och arbetsintegrerat lärande. Han har inom flera av dessa forskningsområden utvecklat tidsrumsliga perspektiv och analysmetoder utifrån begreppet tidsgeografi. 


Fredrik Sunnemark är docent i idéhistoria vid Högskolan Väst, där han också är programansvarig för masterprogrammet i arbetsintegrerade studier. Han har lång erfarenhet av samverkan kring demokrati- och inkluderingsfrågor inom ramen för exempelvis Mångfaldscentrum och Demokratiinitiativet. Fredrik har bred forskningserfarenhet både nationellt och internationellt och hans vetenskapliga intressen har omfattat bland annat ideologi och retorik, samtida debatter om mångkulturalism och interkulturalism samt populärkulturella fenomen. För närvarande är hans forskning fokuserad på kunskapsteoretiska aspekter av arbetsintegrerat lärande.Wilma Westin Lundqvist är utbildad statsvetare med en filosofie masterexamen inom internationell administration och global samhällsstyrning. Hon är för närvarande universitetsadjunkt i samhällskunskap med inriktning mot samhällsförändring på Högskolan Väst och arbetar främst med forskning och projektledning av olika kommunala samverkansprojekt. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat politisk styrning, samhällsutveckling och socioekonomiska rättigheter.  


Erika Karlsson är doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning hållbar samhällsutveckling vid Institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst. Hennes forskning fokuserar på meningsskapande, lärande och samverkan i implementering av kommunala strategier för social hållbarhet. Erika undervisar för närvarande på kurser inom jämförande politik och offentlig förvaltning på det Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE) på Högskolan Väst.  

 
Hedvig Rudström Är doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning hållbar samhällsbyggnad vid institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst. Hennes forskning fokuserar på hållbar utveckling och olika aktörers samverkan kring en hållbar samhällsbyggnadsprocess, både offentligt, privat och politiskt. Hedvig undervisar också i hållbar utveckling och planeringsteori på Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst 

 

Senast uppdaterad