Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Per Assmo
är professor i kulturgeografi vid Högskolan Väst, där han också är koordinator för SANORD (Southern Africa Nordic Centre) samt programansvarig för masterprogrammet inom arbetsintegrerade politiska studier. Han är också Extraordinary Professor i politiska studier vid University of the Western Cape i Sydafrika. Per har stor forskningserfarenhet från såväl Sverige som den afrikanska kontinenten. Hans forskningsintressen inkluderar områden såsom hållbar utveckling, migration och integration, internationalisering av högre utbildning och arbetsintegrerat lärande. Han har inom flera av dessa forskningsområden utvecklat tidsrumsliga perspektiv och analysmetoder utifrån begreppet tidsgeografi. 


Fredrik Sunnemark är docent i idéhistoria vid Högskolan Väst, där han också är programansvarig för masterprogrammet i arbetsintegrerade studier. Han har lång erfarenhet av samverkan kring demokrati- och inkluderingsfrågor inom ramen för exempelvis Mångfaldscentrum och Demokratiinitiativet. Fredrik har bred forskningserfarenhet både nationellt och internationellt och hans vetenskapliga intressen har omfattat bland annat ideologi och retorik, samtida debatter om mångkulturalism och interkulturalism samt populärkulturella fenomen. För närvarande är hans forskning fokuserad på kunskapsteoretiska aspekter av arbetsintegrerat lärande.


Erika Karlsson är doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning hållbar samhällsutveckling vid Institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst. Hennes forskning fokuserar på meningsskapande, lärande och samverkan i implementering av kommunala strategier för social hållbarhet. Erika undervisar för närvarande på kurser inom jämförande politik och offentlig förvaltning på det Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE) på Högskolan Väst.  

 
Hedvig Rudström Är doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning hållbar samhällsbyggnad vid institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst. Hennes forskning fokuserar på hållbar utveckling och olika aktörers samverkan kring en hållbar samhällsbyggnadsprocess, både offentligt, privat och politiskt. Hedvig undervisar också i hållbar utveckling och planeringsteori på Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst 


Wilma Westin Lundqvist är utbildad statsvetare med en filosofie masterexamen inom internationell administration och global samhällsstyrning. Hon är för närvarande universitetsadjunkt i samhällskunskap med inriktning mot samhällsförändring på Högskolan Väst och arbetar främst med forskning och projektledning av olika kommunala samverkansprojekt. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat politisk styrning, samhällsutveckling och socioekonomiska rättigheter.  


Tamy Al Saad har en masterexamen inom rättssociologi från Lunds universitet. I sin masteruppsats undersökte hon efterlevnaden av barnkonventionen som svensk lag under covid-19-pandemin med särskilt fokus på tillämpningen av barnets bästa. Tamy har också en filosofie kandidatexamen inom internationell politik och ekonomi. I sin roll som forskningsassistent på Högskolan Väst arbetar hon nu med olika samverkansprojekt som berör frågor om integration och brottsförebyggande på kommunal nivå. Hennes forskningsintressen kretsar kring rättighetsfrågor och hållbar samhällsutveckling. 


Emil Gahnström har en filosofie masterexamen inom arbetsintegrerat lärande med inriktning mot politiska studier, samt en statsvetenskaplig kandidatexamen, ifrån Högskolan Väst. Hans masteruppsats fokuserar på politisk kunskapsproduktion och lärande inom akademien ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Övriga akademiska intresseområden inkluderar studier kring nationalism, politisk teori och historia, samt kunskapsfilosofi. För närvarande tjänstgör han som forskningsassistent vid Högskolan Väst och arbetar med samverkansprojekt som berör integration på kommunala nivåer, samt projekt inom arbetsintegrerat lärande. 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen