Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Synvinkel: Bakgrundens påverkan på differentiering av visualiserad data i detaljerade virtuella miljöer

 

Datavisualisering i en virtuell miljö (VM) möjliggör nya sätt att presentera och bearbeta information. Det gör det möjligt att utforska data och bli “uppslukad” av den. Detta kommer dock med sina utmaningar. En av dessa utmaningar är att kunna urskilja datan. Den måste kunna särskiljas från bakgrunden, men i en VM där användaren kan flytta, interagera och observera data från olika perspektiv så förändras bakgrunden ständigt. Forskning med utgångspunkt i detta specifika problem och perspektiv vid datavisualisering i VM saknas till stor del, och då marknaden för visualisation och annan typ av visuell design i VM ständigt växer finns det ett behov av mer forskning i detta område.

 

Studien använde sig av luftkvalitésdatavisualiseringsystemet CityAirSim, som fortfarande var under utveckling, och ett digitalt frågeformulär för att besvara forskningsfrågan: Vilken påverkan har en detaljerad virtuell miljö på differentiering av visualiserad data?

 

De insamlade uppgifterna var inte tillräckligt för att kunna avgöra om en av färgkartorna som användes (GulRöd, Regnbåge) för partikeleffekterna var mer effektiv. Den mörkare miljön rapporterades göra visualiseringen lättare att se i jämförelse med den ljusare miljön. Resultaten visade också att de olika perspektiven och deras bakgrunder påverkade hur lätt det var att särskilja datan, där deltagarnas svar var olika beroende på om den virtuella kameran placerades ovanför eller under visualiseringen.

Clara Larsson

Senast uppdaterad