Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterad 21 december 2022.
Denna sida uppdateras kontinuerligt vid ny information. Vi följer noga utvecklingen och eventuella nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

ORDINARIE VERKSAMHET PÅ HÖGSKOLAN

Under april månad 2022 återgick Högskolan Väst till ordinarie verksamhet med undervisning och examinationer på campus enligt gällande kursplaner.

Har du frågor kring undervisning och examination, vänd dig till kurs/programansvarig, och håll dig uppdaterad kring kursinformationen som finns på Canvas. 

Det här gäller kring tentor (examination)

Examination genomförs enligt gällande kursplan. Har du frågor gällande din examination vänder du dig till examinator för den aktuella examinationen.
Tänk på att du måste anmäla dig till all salstentamen på Högskolan Väst. Anmälan öppnar 25 dagar före och är öppen till 8 dagar före tentamenstillfället. 
Information om hur du anmäler dig.

De rekommendationer som är kvar i samhället, och vid högskolan, är:

Skydda dig själv och andra mot Covid-19

  • Stanna hemma vid symptom på sjukdom
  • Fortsätt vara noga med att tvätta händerna
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som kan och som är 12 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19.
  • Den som är ovaccinerad bör vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Det är viktigt att vi alla fortfarande tänker på att skydda oss själva och andra från smittspridning. På Folkhälsomyndighetens webb finns all information kring vad som gäller.

Du som student kan vaccinera dig i Trollhättan även om du inte är folkbokförd i regionen. Läs mer om vaccinering mot covid-19 på 1177.se för Västra Götalandsregionen.

Vanliga frågor och svar

Information fylls på efter hand.

Senast uppdaterad