Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Försäkring
Om praktikperioden är en del av din utbildning och är poänggivande, täcks du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Läs mer om denna på Kammarkollegiets hemsida.

Om du inte kan tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Högskolan Väst, täcks du inte av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Såvida den mottagande organisationen inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand. En kopia på försäkringsintyget måste skickas med i ansökan.

EU-kortet
Du ska även ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner i EU/EES länderna samt Schweiz utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger dig rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel m.m. som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård.

Är du medborgare i EU/ESS länder eller Schweiz och studerar i Sverige, ska du ha med dig ett EU-kort från ditt hemland.
Är du tredjelandsmedborgare, d.v.s. medborgare utanför EU/ESS-länderna (inklusive Schweiz), har du inte rätt till EU-kortet.

Senast uppdaterad