Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nedan hittar du länkar till checklistor för olika former av utlandsperioder. Du hittar också en direktlänk till den sidan som gäller för dig i ditt antagningsbesked.

Ta tid på dig att läsa igenom informationen på sidan och börja med dina förberedelser i god tid.

Utbytesstudier inom EU/EES - Erasmus+
Utbytesstudier utanför EU/EES - Overseas

För dig som har sökt och blivit beviljad en plats inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), får du information via din institutionskoordinator.

Reserekommendation (Information in English below)

Utbytet är bara godkänt så länge ingen avrådan från resor till utbildningslandet finns listade av Utrikesdepartementet. Från att vara antagen till en utbytesplats till avresa är det studentens skyldighet att regelbundet kontrollera reserekommendationerna från Utrikesdepartementet: UD avråder - Regeringen.se

Det är viktigt att kontrollera att det är fortfarande säkert att resa till utbildningslandet även om t.ex. ingen avrådan från resor fanns vid antagningstillfället.

Student UT försäkring

Försäkringen gäller inte i de länder där UD avråder från alla resor, även om avrådan enbart gäller ett specifikt område i landet.
Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har skett, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige.

Försäkringen kommer att gälla i länder där avrådan från UD finns för icke nödvändiga resor.

Travel advice

The exchange mobility is only valid providing no advise against travelling to the mobility destination is listed at the web pages of the Ministry of Foreign Affairs in Sweden. It is the responsibility of each accepted student to regularly monitor this state of affairs:
UD avråder - Regeringen.se
It is important to check that it is still safe to travel to the host country even if there has been no advise against travelling at the time of admission.

Student Out insurance

The insurance is not valid in countries where the Ministry of Foreign Affairs in Sweden has listed advice against travelling, even if the advice only concerns specific areas in the respective country.

The insurance is not valid if advice against travelling is listed on the day of the departure. In case an advice against travelling will be listed after departure the insurance is valid for a transitional period (30 days) so the insured has time to leave the country and to return to Sweden.

The insurance is valid in countries where an advice for non-essential travel has been listed from the Ministry of Foreign Affairs of Sweden.

Senast uppdaterad