Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

(Ansökan öppnar 1 november 2024)

Vad är ISEP? 

ISEP står för International Student Exchange Programs och är ett nätverk som har över 300 medlemslärosäten i 42 länder. Ca 140 av dessa lärosäten ligger i USA. Högskolan Väst är medlemmar sen 2008. Syftet med nätverket är att ge studenter möjlighet att studera utomlands oavsett vilket system för studieavgifter som finns i de olika länderna.

Du som HV-student kan ansöka om att få åka som utbytesstudent (ISEP exchange) inom nätverket en eller två terminer oavsett vilket program du läser här på högskolan. Det ger en unik möjlighet att få studera vid lärosäten som Högskolan Väst inte har direkta avtal om utbyte med. 

Som nominerad ISEP student kan du sedan välja bland alla lärosäten i nätverket och du får detaljerad information om själva ansökningsprocessen och de urvalskriterier som ISEP och vi på högskolan använder.

Det är också viktigt att känna till att de flesta lärosäten kräver att en inkommande utbytesstudent ska ha genomgått ett Engelska test - TOEFL eller IELTS

Såhär söker du

Steg 1:
Ansök om plats i ISEP programmet lokalt här på HV. Länk till ansökan för ISEP hittar du under sektionen "Viktiga datum" hv.se/utland

Steg 2:
Om du blir beviljad en plats, ska du också ansöka i ISEP:s portal. Endast studenter nominerade av HV får möjlighet att gå vidare med en ansökan här. Du kan läsa mer om hur det fungerar och vilka dokument som ska bifogas på ISEP:s hemsida

Vad kostar det?

Huvudprincipen med ISEP är att det ska vara samma kostnad för utbytet oavsett varifrån du kommer. Detta betyder t ex att en student från USA - som betalar studieavgift vid sitt hemlärosäte - och en svensk student ska betala lika mycket för att byta plats med varandra en termin.

  • Ansökningsavgiften till ISEP är $100 som du betalar vid ansökningstillfället.
  • Det tillkommer även en obligatorisk ISEP studentförsäkring. (nödvändig att ha för att systemet med ISEP stödd visumansökan) Kostar circka $100 per månad
  • ISEP Placement Fee, administrativ avgift tillkommer och är för närvarande $425.
  • Programavgiften, som beräknas utifrån en students kostnad för mat och logi under en termin, är 34 000 kr. Det är den summan du betalar till HV.

Tips:

  • Surfa in på ISEP och titta runt på den informationen som finns där. Du kan bland annt specificera dina alternativ som Högskolan Väst-student och få en överblick över vilka alternativ som finns för dig.
  • Anmäl dig till ett engelska test. TOEFL eller IELTS
  • Kolla av med CSN vilka möjligheter till hjälp med finansiering som finns för dig.

Kontakt


Senast uppdaterad