Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studier i Europa - Erasmus+

Erasmus+ är EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning. Högskolan Väst har samarbetsavtal med ett fyrtiotal olika lärosäten i Europa inom programmet. Studierna är gratis men du får själv bekosta resa och uppehälle. Samtliga studenter som studerar utomlands inom Erasmus+ erhåller stipendier som finansiell hjälp för sina studier. 

Studier inom Norden - Nordplus

Högskolan Väst har samarbete via Nordplus framför allt inom vård och omsorg. Programmet omfattar kortare studier och praktik vid lärosäten i Norden. Studierna är gratis och de studenter som reser genom Nordplus erhåller som regel ett stipendium. Nordplusavtal administreras av institutionerna. För information om ansökningstid och vilka lärosäten vi har avtal med, kontakta internationell koordinator för institutionen IH.

Studier i, bland annat, USA - ISEP

ISEP står för International Student Exchange Programs och är ett nätverk som har över 300 medlemslärosäten i 42 länder. Ca 140 av dessa lärosäten ligger i USA. Högskolan Väst är medlemmar sen 2008. Syftet med nätverket är att ge studenter möjlighet att studera utomlands oavsett vilket system för studieavgifter som finns i de olika länderna.

Studier i övriga världen - BILATERALA AVTAL

Högskolan har s k bilaterala samarbetsavtal med flera universitet i runtom i världen. Avtalet innebär att studierna är kostnadsfria alternativt med reducerad terminsavgift, men du får bekosta resa och uppehälle själv.

Praktik utomlands via Iaeste

IAESTE Sverige är en ideell organisation som förmedlar internships i över 80 länder för främst teknologer, naturvetare och arkitekter. Deras internships kan vara allt från 2 till 18 månader långa. Praktikplatserna passar studenter som läser på högskolenivå oavsett årskurs. I vissa fall går det att kombinera med exjobb.

Verksamhetsförlagd utbildning, kortare period - VFU

Inom flera program på Högskolan Väst erbjuds möjlighet att göra en utlandsperiod inom ramarna för kurs inom programmet, s.k. verksamhetsförlagd utbildning eller VFU.
Ta kontakt med din institutionskoordinator för att ta reda på om denna möjlighet finns inom ditt program.

Sommarskolor och korta kurser utomlands

Flera av våra partners anordnar kortare kurser eller sommarkurser - en del återkommande varje år, en del olika från gång till gång.
I regel tas en kostnad ut, men storlek och vad kostnad avser varierar mycket från fall till fall. I vissa finns också möjlighet att få ersättning för ex boende
Läs mer här (sida på engelska)

Studera på egen hand - Free Mover

Om du inte hittar någonting som passar dig och din utbildning bland de utbytesavtal Högskolan Väst har men ändå vill åka ut, kan du åka som så kallad Free Mover. Då behöver du sköta alla delar med utbytet själv och det kan då vara bra att ansöka om ett förhandsbesked för ditt studieval. Läs mer om vad du behöver tänka på och förbereda på studera.nu (via länken ovan).

Senast uppdaterad