Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studier i Europa - Erasmus+

Erasmus+ är EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning. Högskolan Väst har samarbetsavtal med ett fyrtiotal olika lärosäten i Europa inom programmet. Studierna är gratis men du får själv bekosta resa och uppehälle. Samtliga studenter som studerar utomlands inom Erasmus+ erhåller stipendier som finansiell hjälp för sina studier.

Studier inom Norden - Nordplus

Högskolan Väst har samarbete via Nordplus framför allt inom vård och omsorg. Programmet omfattar kortare studier och praktik vid lärosäten i Norden. Studierna är gratis och de studenter som reser genom Nordplus erhåller som regel ett stipendium. Nordplusavtal administreras av institutionerna. För information om ansökningstid och vilka lärosäten vi har avtal med, kontakta internationell koordinator för institutionen IH.

studier i bla USA - ISEP

ISEP står för International Student Exchange Programs och är ett nätverk som har över 300 medlemslärosäten i 42 länder. Ca 140 av dessa lärosäten ligger i USA. Högskolan Väst är medlemmar sen 2008. Syftet med nätverket är att ge studenter möjlighet att studera utomlands oavsett vilket system för studieavgifter som finns i de olika länderna.

STUDIER I ÖVRIGA VÄRLDEN - BILATERALA AVTAL

Högskolan har s k bilaterala samarbetsavtal med flera universitet i runtom i världen. Avtalet innebär att studierna är kostnadsfria alternativt med reducerad terminsavgift, men du får bekosta resa och uppehälle själv.

Studier i utvecklingsland - Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett projektbaserat utbytesprogram med syfte att stimulera student/lärarutbyte med lärosäten i länder utanför de s k OECD-länderna.
Inom projekten ges studenter från respektive lärosäte möjlighet att studera mellan 12 veckor till en termin vid värduniversitetet med finansiering av stipendiemedel.

verksamhetsförlagd utbildning, kortare period - VFU

Inom flera program på Högskolan Väst erbjuds möjlighet att göra en utlandsperiod inom ramarna för kurs inom programmet, s.k. verksamhetsförlagd utbildning eller VFU.
Ta kontakt med din institutionskoordinator för att ta reda på om denna möjlighet finns inom ditt program.

Studera på egen hand - Free Mover

Om du inte hittar någonting som passar dig och din utbildning bland de utbytesavtal Högskolan Väst har men ändå vill åka ut, kan du åka som så kallad Free Mover. Då måste du sköta alla delar med utbytet själv. Läs mer om vad du behöver tänka på och förbereda på studera.nu (via länken ovan).

Senast uppdaterad av Maria MacDonald