Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för högre utbildning och syftar till att öka kvaliteten, samarbetet och rörligheten inom högre utbildning i Europa. Genom Erasmus+ kan studenter, lärare och administrativ personal byta vardagen på Högskolan Väst mot en vistelse vid ett av våra partneruniversitet eller ett företag ute i Europa.

Som en del i arbetet med att öka mobilitet och samverkan finns stipendiemedel att ansöka om för varje lärosäte som deltar i Erasmusprogrammet. Varje lärosäte som beviljats Erasmus charter för att få ingå i programmet ansöker varje år om pengar från Eu-kommissionen för att stötta studenter, lärare och personal som vill göra Erasmusutbyte. Det finns tydliga regler kring hur mycket pengar man kan dela ut och på vilka premisser. På grund av att det är stora summor inblandade för medverkan i Erasmusutbyte med sig ett visst mått dokumentation för att man från de nationella kontoren (i Sveriges fall UHR, Universitets- och Högskolerådet) ska kunna följa upp och säkerställa att allt gått rätt till.
Läs mer om Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats.

Som Erasmusstudent kan du åka till ett partneruniversitet mellan 3 månader och ett helt läsår. Våra partneruniversitet hittar du här.

Finansiering

Om du blir antagen till att åka som Erasmusstudent så får du också automatiskt Erasmusstipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska användas till merkostnader - utgifter som resa, boende och andra omkostnader som uppkommer under utbytesstudierna/praktiken. 

Stipendiet betalas ut i två delar. Första delen, 70 %, av stipendiet betalas ut vid terminsstart. Resterande 30 % betalas ut efter att studierna avslutats, när utvärdering/rapport och Confirmation of Attendance är inlämnat. Studentutvärderingen görs elektroniskt och är obligatoriskt för alla som har deltagit i Erasmus+ mobilitetsprogrammet.

Hur stort stipendiet beror på vart inom EU/EES du reser, men ligger på mellan 400 - 510 EUR per månad (i de flesta länder 400 EUR).

Studenter med funktionshinder är berättigade till extra stöd via programmet. Dett är inget som behöver sökas extra, men viktigt att medela vid ansökningstillfälle. NAIS besked krävs.

Om utbytesstudierna avbryts skall utbetalt Erasmusstipendium återbetalas helt eller delvis efter beslut av International Office.

Det är inte tillåtet att motta Sidas resestipendium eller andra stipendium från EU eller UHR för en och samma period som du mottar Erasmusstipendium. Däremot kan man söka Erasmusstipendium mer än en gång.

Vilka krav ställs genom Erasmus?

Följande villkor gäller för dig som vill studera genom Erasmusprogrammet:

 • du ska vara medborgare i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet eller vara fast bosatt i Sverige (personer som har uppehållstillstånd av andra skäl än studier, till exempel invandrare som har en stark anknytning till Sverige på grund av giftermål, arbete etc. samt flyktingar)
 • du ska vara inskriven vid Högskolan Väst och före utresan ha fullföljt minst ett års högskolestudier
 • utbytesstudierna ska genomföras på ett av Högskolan Västs partneruniversitet som tillhör Erasmusprogrammet.
 • studierna utomlands ska kunna tillgodoräknas av Högskolan Väst
 • studieperioden skall vara 2-12 månader
 • det måste finnas ett studieavtal mellan Högskolan Väst, mottagande partneruniversitet och studenten
 • du måste genomgå ett språktest för det språk du ska studera på både innan utbytesstudierna.
 • du måste förse förse International Office på både Högskolan Väst och partneruniversitetet där du ska studera, med erfoderlig dokumentation 
 • Efter avslutade utbytesstudier ska du fylla i en rapport/utvärdering. Den görs online och du kommer att få ett mejl med instruktioner då din studieperiod utomlands avslutats.

Du har ett antal rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent. Dina rättigheter är:

 • Undervisningsavtal (Learning Agreement): Detta avtal ingås mellan dig, högskolan och värduniversitetet och fastställer detaljerna för dina planerade utlandsstudier, inklusive studiepoäng.
 • Registerutdrag(Transcript of Records): Vid fullgjorda utlandsstudier har du rätt till ett intyg av vilket framgår dina studiepoäng och betyg. Intyget skall undertecknas av värduniversitetet.
 • Tillgodoräknande av dina studier: De kurser du läst vid värduniversitetet skall tillgodoräknas enligt undervisningsavtalet. Det är dock din skyldighet att rapportera dina betyg och underlag för tillgodoräknande till Högskolan Väst.
 • Avgiftsfrihet: Du behöver inte betala några avgifter till ditt värduniversitet för undervisning, registrering, tentamina, användning av bibliotek och laboratorier under dina Erasmusstudier.
 • Erasmusstudier är studiemedelsberättigande.
 • Försäkring: Du kommer också att omfattas av en försäkring, tecknad av Högskolan Väst, hos Kammarkollegiet (Student UT). Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på Kammarkollegiets webbplats.

Dina skyldigheter innefattar:

 • Att du ser till att eventuella ändringar av undervisningsavtalet omgående godkänns skriftligen av både ditt universitet och värduniversitetet.
 • Att du studerar hela den avtalade perioden vid värduniversitetet, avlägger examina eller bedöms på annat sätt och följer värduniversitetets regler och föreskrifter.
 • Att du studerar på helfart under din utbytesperiod.
 • Att du efter hemkomst avlägger rapport om dina Erasmusstudier online. Du kommer att få ett automatiskt mailutskick med länk dit när du avslutat din utbytesperiod.

Obligatoriskt språktest för Erasmusutbyte

Du som ska studera eller göra praktik inom Erasmus måst genomföra ett språktest, så kallat OLS (Online Language Support) som är framtaget av EU-kommissionen.

Det är ett självtest som du utför på egen hand. Tanken är att undersöka om din kunskaps-/förståelsenivå i det språk du ska studera på ökat i och med dina utbytesstudier. 

Du kommer att få en kod för den nivå du uppnått som du lägger in i mobilitetssystemet Mobility-online som del i förberedelseprocessen för dina utbytesstudier.

De språk som kan testas är engelska, tyska, franska, spanska, italienska och nederländska.

Du har också möjlighet att ta språkkurser i olika språk via plattformen inför din utlandsvistelse.

Relaterade dokument


Senast uppdaterad