Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gällande avveckling av kurser inom Personalvetarprogrammet, antagna till utbildningsplan HT2020 - HT2022.

Sedan hösten 2022 håller Personalvetarprogrammen (inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, SGPAO, samt inriktning Arbetsliv och hälsa, SGPPH) på att avvecklas för att ersättas av ett helt nytt personalvetarprogram med start HT 2024. Det innebär att kurserna i utbildningsplan 2020 – 2022 succesivt kommer att läggas ned.

Vi erbjuder därför ett antal omexaminationstillfällen för de studenter som inte är klara med sina kurser på innevarande personalprogram. Datum för olika omexaminationstillfällen visas i dokumentet längst ned på sidan.

För att anmäla dig till omexamination/tentamen behöver du:

  • ·Om du inte är student nu behöver du förlänga/öppna ditt tidigare studentkonto. Läs mer om hur du går till väga på Mittkonto
  • Läs i tabellen nedan vilket/vilka datum omexaminationstillfälle ges i den kurs/de kurser som är aktuella för dig.
  • Anmäla dig till omexamination genom att mejla någon av programansvariga beroende på inriktning. (rikard.hedlund@hv.se  för psykologiinriktningen samt elias.johannesson@hv.se för pedagogik och hälsa-inriktningen.
  • I mailet skriver du för- och efternamn, personnummer, kursnamn, kurskod och vilken examination eller vilka examinationsmoment det gäller.
  • Ansök om Tillgång till aktuell kurs i Canvas

 

Du kan anmäla dig tidigast 25 dagar innan omexaminationstillfället och senast 14 dagar innan det datum som anges för omexamination i tabellen.

I de fall kursen omexamineras inom ramen för en kurs som fortfarande ges (se tabell), ansöker du som vanligt om Tillgång till kurs i Canvas

När du anmält dig till omexaminationen/tentamen

  • Kursansvarig lärare kontaktar dig inför omexaminationen och informerar om praktiska frågor.
    Kursens canvassida används för ut- och inlämning av material. Om kursen har flera examinerande moment hittar du alla momenten samlade på kursens senaste canvassida. De görs tillgängliga samma datum.
  • För salstentamen ges specifik information.

Om du har frågor om detta, hör av dig till programansvariga för den inriktning det gäller: rikard.hedlund@hv.se för psykologiinriktningen eller elias.johannesson@hv.se  för pedagogikinriktningen.

 

KONTAKT


Getzy Gunnarsson

Getzy Gunnarsson Studie- och karriärvägledare
getzy.gunnarsson@hv.se

Rikard Hedlund

Rikard Hedlund Universitetsadjunkt
rikard.hedlund@hv.se

Elisabeth Jansson

Elisabeth Jansson Prefekt tillförordnad Avdelningschef och biträdande prefekt
elisabeth.jansson@hv.se

Elias Johannesson

Elias Johannesson Universitetslektor Fil Dr
elias.johannesson@hv.se
Senast uppdaterad