Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rikard Hedlund

Rikard Hedlund

Universitetsadjunkt

rikard.hedlund@hv.se J507

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Rikard är Programansvarig för Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi samt sitter med i Institutionsnämnden. Han undervisar främst på Personalvetarprogrammet i kurser såsom ledarskap och organisation, samtalsmetodik, konflikthantering, förändringsprocesser, strategisk HRM m.fl. Han undervisar även på vård- och mäklarprogrammen i ämnen som konflikt- och krishantering, kommunikation och etik samt genomför uppdragsutbildningar i ledarskap i Högskolan Västs regi.

Utöver arbetet på Högskolan Väst har han cirka 25 års arbetslivserfarenhet inom HRM/personalvetarområdet samt som terapeut inom kognitiv beteendeterapi.