Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gällande avveckling av kurser inom socialpedagogiska programmet, utbildningsplan 2016 – 2020.

Sedan hösten 2020 håller det Socialpedagogiska programmet på att avvecklas. Det innebär att kurserna i utbildningsplan 2016 – 2020 succesivt kommer att läggas ned.

Vi erbjuder därför ett antal omexaminationstillfällen för de studenter som inte är klara med sina kurser inom det socialpedagogiska programmet. Datum för olika omexaminationstillfällen visas i dokumentet längst ned på sidan.

För att anmäla dig till omexamination/tentamen behöver du:

Du kan anmäla dig tidigast 25 dagar innan omexaminationstillfället och senast 14 dagar innan det datum som anges för omexamination i tabellen.

I de fall kursen omexamineras inom ramen för en kurs som fortfarande ges (se tabell), ansöker du som vanligt om Tillgång till kurs i Canvas

När du anmält dig till omexaminationen/tentamen

  • Kursansvarig lärare kontaktar dig inför omexaminationen och informerar om praktiska frågor.

  • Kursens canvassida används för ut- och inlämning av material. Om kursen har flera examinerande moment hittar du alla momenten samlade på kursens senaste canvassida. De görs tillgängliga samma datum.

  • För salstentamen ges specifik information.

Om du har frågor om detta, hör av dig till avdelningschef för Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, marie.vesterlind@hv.se, eller programansvarig, nina.tryggvason@hv.se

 

 

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se

Getzy Gunnarsson

Getzy Gunnarsson Studie- och karriärvägledare
getzy.gunnarsson@hv.se

Marie Vesterlind

Marie Vesterlind Avdelningschef Fil. Dr. i Pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande
marie.vesterlind@hv.se

Nina Tryggvason

Nina Tryggvason Universitetslektor Filosofie Doktor i socialt arbete
nina.tryggvason@hv.se
Senast uppdaterad