Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nina Tryggvason

Nina Tryggvason

Universitetslektor


Filosofie Doktor i socialt arbete

nina.tryggvason@hv.se J503

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsintresse

Jag är lektor i socialt arbete och disputerade 2018 med en avhandling som handlar om barns delaktighet i familjen ur ett globalt perspektiv. Mitt forskningsintresse rör sig inom det socialvetenskapliga fältet och berör föräldraskap, barns perspektiv, rättigheter och delaktighet inom olika områden och särskilt hur barns rättigheter kommer till uttryck inom socialt arbete.  Avhandlingen baserades på ett internationellt tvärkulturellt forskningsprojekt om barn och föräldraskap i olika delar av världen. Jag har också forskat om unga föräldrar, barn och ungas användning av digital teknik på LSS boenden och familjecentralers arbete med nyanlända föräldrar.

Undervisning/handledning

Jag är programansvarig och undervisar på grund- och avancerad nivå inom det sociala och socialpedagogiska kunskapsområdet, främst på socialpedagogiska programmet om barn och ungas rättigheter och delaktighet och barn som lever i utsatta situationer som fattigdom, föräldrars missbruk, psykiska ohälsa och om familjer som migrerat. På barn och ungdomsvetenskaplig magister/masterutbildning har jag undervisning om barn och ungas rättigheter och handleder även uppsatser.

Nyckelord

Barn/unga, barns rättigheter, familj, föräldraskap, social utsatthet, migration

Publikationer