Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Jakobsson

Anna Jakobsson

Senior lecturer

anna.jakobsson@hv.se J411

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Research area

Conducts research in natrural sciences, other natural sciences.

 

Undervisning

Jag undervisar i NO och teknik för förskollärare, samt biologi och kemi samt hållbar utveckling på lärar- och förskollärarprogrammen. Min undervisning präglas av praktiska undersökningar, exkursioner och studiebesök. Syftet är att ge studenterna möjlighet att internalisera ämneskunskaper och samtidigt erfara och själva prova olika undervisningsmetoder både ute i naturen och inne i vår naturkunskapssal. Jag har särskilt intresse för kognitionsvetenskapliga metoder för att stödja långsiktigt lärande och kunskapsinlagring. Inom kurserna tillämpar vi testbaserat lärande som en pedagogisk strategi.

 

Pedagogisk utveckling

I en del av min tjänst är jag verksam som pedagogisk utvecklare på HV. Här är jag ansvarig för kurser för hållbar utveckling och har ett särskilt intresse för undervisning i ALC-sal.

 

Forskning och utveckling

Jag är docent i växtekologi och har inom detta område forskat om växters utbredningsmönster i gräsmarker och effekten av invasiva växter och jordbrukets markanvändning på pollinationsinteraktioner. Tillsammans med kollegor från HV och Nordens Ark har jag genomfört kommunikationsinsatsen tidsresan Tidsresan, en promenad som vänder sig till både barn och vuxna och som handlar om hur människan och hennes husdjur har format vårt landskap.

Jag har numera ett forskningsintresse som rör hur kognitionsvetenskapliga metoder kan användas för att stödja yngre elevers lärande och hur undervisning för hållbar utveckling gestaltar sig på lärarprogram i Sverige. Jag handleder arbeten som handlar om undervisning för hålblar utveckling samt undervisning om smittsamma sjukdomar.

 

Utvalda artiklar

A. Jakobsson, J. Loberg & M. Kjörk (2023). Retrieval-based learning versus discussion: which review practice will better enhance primary school students´ knowledge of scientific content? International Journal of Science Education. DOI:10.1080/09500693.2023.2283906

Rönner, A-C., Jakobsson, A., Gericke, N. (2023). "Bacteria are not viruses; viruses are more malicious" -young pupils'' understanding of bacteria and viruses in the aftermath of COVID-19 "Bacteria are not viruses; viruses are more malicious" -young pupils'' understanding of bacteria and viruses in the aftermath of COVID-19. Journal of Biological Education.DOI:10.1080/00219266.2023.2247409

Rönner, A-C., Jakobsson, A., Gericke, N. (2023). Cough, sneeze, pass it on – pupils’ understanding of infectious diseases in the aftermath of COVID-19. Journal of Biological Education.https://doi.org/10.1080/00219266.2022.2159492

Auffret, A et al. (2023). More warm-adapted species in soil seed banks than in herb layer plant communities across Europe.  Journal of Ecology111 (5): 1009-1020.

Herbertsson, L et al. (2021). Bees increase seed set of wild plants while the proportion of arable land has a variable effect on pollination in European agricultural landscapes. Plant Ecology and Evolution 154 (3): 341–350.

 Plue, J. et al. (2020). Buffering effects of seed banks on plant community diversity in response to land use and climate. Global Ecology and Biogeography. DOI: 10.1111/geb.13201

 

Jakobsson, A., Padrón, B., & Ågren, J. (2015). Distance-dependent effects of invasive Lupinus polyphyllus on pollination and reproductive success of two native herbs. Basic and Applied Ecology 16:120-127

Ekroos, J., Jakobsson, A., Wideen, J., Herbertsson, L., Rundlöf, M., & Smith, H. G. (2015). Effects of landscape composition and configuration on pollination in a native herb: a field experiment. Oecologia 179:509–518.

Jakobsson, A. & Ågren, J. (2014). Distance to semi?natural grassland influences seed production of insect pollinated herbs. Oecologia 175:199-208.

Jakobsson, A. & Padrón, B. (2014). Do the invasive Lupinus polyphyllus increase pollinator visitation to a native herb through effects on pollinator population sizes? Oecologia 174:217-226.

Lazáro, A., Jakobsson, A. &Totland, Ø. (2013). How do pollinator visitation rate and seed set relate to species’ floral traits and community context? Oecologia DOI 10.1007/s00442-013-2652-5.

 Jakobsson, A., Padrón, B. & Traveset, A. (2009). Competition for pollinators between invasive and native plants - effects of spatial scale of investigation. Ecoscience 16:138-141

Jakobsson, A., Padrón, B. & Traveset, A. (2007).  Pollen transfer from invasive Carpobrotus spp. to natives – a study of pollinator behaviour and reproduction success. Biological Conservation 141:136-145.

Jakobsson, A., Eriksson, O. & Bruun, H.-H. (2006). Local seed rain and seed bank in a species-rich grassland: effects of plant abundance and seed size. Canadian Journal of Botany 84: 1870-1881.

Jakobsson, A. & Dinnetz, P. (2005). Local adaptation and the effects of isolation and population size – the semelparous perennial Carlina vulgaris as a study case. Evolutionary Ecology19: 449–466.

Jakobsson, A. & Eriksson, O. (2003). Trade-offs between dispersal and competitive ability: a comparative study of wind-dispersed Asteraceae forbs. Evolutionary Ecology17: 233-246

Jakobsson, A. & Eriksson O. (2002) Seed size and frequency patterns of understory plants in Swedish deciduous forests. Ecoscience9: 74-78.

Eriksson, O & Jakobsson, A. (2000). Recruitment trade-offs and the evolution of dispersal mechanisms in plants. Evolutionary Ecology13: 411-423.

Jakobsson, A. & Eriksson, O. (1999). A comparative study of seed number, seed size, seedling size and recruitment in grassland plants. Oikos88: 494-502.

Eriksson, O. & Jakobsson, A. (1998). Abundance, distribution and life histories of grassland plants: a comparative study of 82 species. Journal of Ecology86: 922-933.

Bokkapitel

Traveset, A & Jakobsson, A 2007: Ecology of plant reproduction: Mating systems and     pollination. In: Functional Plant Ecology. Eds: F. Pugnaire & F. Valladares.