Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Nordgren Meijer

Controller

Staff member at Finance.


ekonomiskt stöd till ledningsgrupperna vid Förvaltningen

 

Controllern har till uppgift att:

 

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag
  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering
   • samordna arbetsenhetens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering
   • forskningsfinansiering
 • stödja arbetsenhetens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet
 • stödja arbetet med ekonomiska kalkylen vid ansökan av externa projektmedel
 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet
 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

 

Financial support for the department Administration

 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis
 • produce financial material to support the long-term planning of the department
  • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources
  • research funding
 • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.

 

Ekonomiadministration av externt finaniserade projekt för instutionen Ingenjörsvetenskap såsom:

*  Buget/uppföljning/prognos

*  Bokslutsarbete

*  Kostnads- och intäktsanalyser

*  Rekvisitioner och ekonomisk rapportering

 

Financial administration of externally funded projects on behalf of the Department of Engineering Science