Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Nordgren Meijer

Anna Nordgren Meijer

Controller

anna.nordgren-meijer@hv.se E449

Organization

Staff member at Finance.

ekonomiskt stöd till ledningsgrupperna vid Förvaltningen

 

Controllern har till uppgift att:

 

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag
  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering
   • samordna arbetsenhetens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering
   • forskningsfinansiering
 • stödja arbetsenhetens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet
 • stödja arbetet med ekonomiska kalkylen vid ansökan av externa projektmedel
 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet
 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

 

Financial support for the department Administration

 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis
 • produce financial material to support the long-term planning of the department
  • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources
  • research funding
 • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.

 

Ekonomiadministration av externt finaniserade projekt för instutionen Ingenjörsvetenskap såsom:

*  Buget/uppföljning/prognos

*  Bokslutsarbete

*  Kostnads- och intäktsanalyser

*  Rekvisitioner och ekonomisk rapportering

 

Financial administration of externally funded projects on behalf of the Department of Engineering Science