Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Baran Johansson

Baran Johansson

Senior lecturer

baran.johansson@hv.se J416

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Research area

Conducts research in humanities, languages and literature, swedish.

Om Baran Johansson

Baran Johansson är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk. Hon har en bred bakgrund. Hon har disputerat inom språkvetenskap och har läst tre masterprogram inom engelska, språkteknologi/datalingvistik och kommunikation. Baran bedriver forskning och undervisning inom områden såsom språkutveckling, läs- och skrivutveckling, flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. Hon tillämpar både sociala och kognitiva perspektiv i sitt arbete och handleder studenter både på grund- och avancerad nivå. Hon har bland annat använt Eye and Pen och standardiserade tester för att undersöka flerspråkiga elevers språk-, läs- och skrivförmågor. Hon är även engagerad i internationaliseringsfrågor och samarbetar med lärare och forskare både nationellt och internationellt.

Publikationer:

Johansson, B. (2023, June). Bilingual biscriptal children with and without dyslexia read and write in Persian (L1) and Swedish (L2) [Paper presentation]. International Symposium on Bilingualism, Australia. Sydney.

Johansson, B. (under review). Meaning making and writing processes across languages and genres: a case study of two bilingual biscriptal children with reading difficulties.

Johansson, B., Rijlaarsdam, G. (2023). Writing fluency predicted by reading, linguistic and cognitive skills in L1 and L2 in the writing of bilingual biscriptal Persian-Swedish children. L1 Educational Studies in Language and Literature, 23, pp. 1-28 

Johansson, B. (2022). Linguistic abilities related to word reading in Persian and Swedish. Reading in a Foreign Language, 34, pp. 325-348

Johansson, B. (2022). Two Languages, Two Scripts: Bilingual and Biscriptal Children with and without Reading Difficulties Read and Write in Persian (L1) and Swedish (L2) (Doctoral dissertation, Umeå universitet).

Johansson, B., & Lindgren, E. (2021). Fluency and its relationship with typology, exposure and lexical retrieval in bilingual Persian-Swedish children’s writing. L1 Educational Studies in Language and Literature21, pp. 1-28 

Johansson, B., & Lindgren, E. (2018, August). Writing fluency of Bilingual Biscriptal Children with and without Reading and Writing Difficulties [Paper presentation]. SIG Writing Conference, Brussels. Belgium.

Johansson, B. (2017, June). The challenges and strength of language, literacy and cognitive skills of bilingual biscriptal children with and without reading and writing difficulties (dyslexia) [Paper presentation]. ARLE Conference, Estonia. Tallin.

Johansson, B., & Lindgren, E. (2016, July). A bilingual biscriptal child with dyslexia writes: a case study of writing processes [Paper presentation]. SIG Writing Conference, Manchester. England.

Nyckelord: Läs- och skrivprocesser, läs- och skrivsvårigheter, modersmål, flerspråkighet