Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eva Löfvendahl

Eva Löfvendahl

Lecturer


Fil kand personalvetare, fil mag i pedagogik, fil master i pedagogik

eva.lofvendahl@hv.se I523

Organization

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Eva Löfvendahl har arbetat på Högskolan Väst sedan 2009, dels på Lärarprogrammet och sedan 2013 på Personalvetarprogrammet. Eva undervisar på inriktningen Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa samt på fristående kurser i pedagogik. Dessförinnan arbetade Eva, som också är utbildad dramapedagog och fritidspedagog, ca 15 år inom skola och kultur- och utbildningsområdet både som chef och medarbetare och efter det i drygt 10 år inom HR, med utvecklingsfrågor i olika projekt på ledningsnivå i både privata och offentliga organisationer samt i eget företag. Särskilt intresse har riktats mot områden som AIL (arbetsintegrerat lärande), arbetsmiljö och hälsa, etik, retorik, grupputveckling, samtalsmetodik och handledning samt social hållbarhet. Eva är också ansvarig för VFU och Tema Mentorskap på Personalvetarprogrammet. Sedan 2020 är Eva medlem i Sällskapet för filosofisk praxis och leder både filosofiska samtal och caféer.