Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frida Sjöberg

Frida Sjöberg

Controller


Controller IH

frida.sjoberg@hv.se G438

Organization

Staff member at Finance.

CONTROLLER

Ekonomiskt stöd till ledningsgrupp och ekonomiadministration av externt finansierade projekt vid Institutionen för Hälsovetenskap (IH) 

Controllern har till uppgift att:

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag
  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering
   • samordna institutionens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering
   • ansvara för att tillsammans med akademipartner sammanställa institutionens studentprognoser
   • forskningsfinansiering
 • stödja institutionens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet
 • stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan
 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet
 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor
 • rekvisitioner och ekonomisk rapportering

 

CONTROLLER

Financial support for the department of Health Sciences (IH) 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis
  • produce financial material to support the long-term planning of the department
   • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources
   • be responsible for, to jointly with Academic partner, compile the student forecast of the department
   • research funding
 • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.
 • support researchers with financial calculations regarding applications for external project funding
 • educate managers within financial area
 • be a support in other financial matters.
 • financial administration of externally funded projects