Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Livia Norström

Universitetslektor

Lektor i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Staff member at Division of media production.


Livia Norström är forskare och lärare på Högskolan väst inom fältet informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Hon har ett lektorat som innefattar 50% forskning och projektledning samt 50% undervisning och administration.

Forskning och projektledning bedrivs just nu huvudsakligen inom projektet ’Sharing economy and smart mobility acceptance’ (SESMA) som är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Högskolan väst, bilföretaget NEVS, Trollhättans stad och forskningsinstitutet Ri.se Viktoria. Projektet syftar till att förbereda och göra individer, stad och automotivbranch delaktiga i införandet av självkörande bilar samt att undersöka hur parterna i projektet tillsammans kan jobba med nödvändiga beteendeförändringar relaterat till att växla över till eldrivna bilar och att dela bil.

Design- och deltagandemetoder genomsyrar forskningsansatsen i projektet. Livias forskningsintresse handlar om att förstå kollaborativa processer för utveckling och implementering av ny teknik och digitala tjänster, med ett stort fokus på deltagande design och hållbar utveckling.

I januari 2019 disputerade Livia med avhandlingen ”Social Media as Sociomaterial Service: On Practicing Social Media in Municipalities” som baseras på en longitudinell studie av kommuners användning av sociala medier med fokus på interaktionen mellan kommun-kommunikatörer och medborgare. Avhandlingen beskriver och förklarar hur kommunikatörernas strävan efter transparens och redovisningsbarhet ställs på sin spets när de förlorar kontrollen över information och kommunikation i sociala medier. Avhandlingen bidrar med utökade insikter om hur mekanismer bakom sociala medieplattformar stödjer och motarbetar olika kommunlogiker och hur arbetet som kommunkommunikatörer gör med hjälp av sociala medier-plattformar kan förstås som tjänsteinnovation.

På den undervisande delen av sin tjänst är Livia programansvarig, lärare och examinator på kandidatprogrammet Digitala medier. Programansvaret innefattar strategisk utveckling av programmet som t ex arbete med akademisk och ämnesmässig progression och att skapa förutsättningar för ett starkt och kollegialt lärarlag. Livia undervisar, handleder och examinerar dessutom på ett antal kurser på Digitala medier-programmet som t ex ’Examensarbete i Informatik’, ’Designteori’, ’Kommunikation och public relations i digitala medier’ och ’Integritet och demokrati i digitala medier’. Hennes undervisningsintresse handlar om samhällets digitalisering med de utmaningar för individ och organisation som det innebär, samt design-tänkande och designmetoder för tjänsteinnovation. På den administrativa delen av sin tjänst är Livia bland annat ledamot i Institutionsnämnden för Ekonomi och EI (IN) som är en kollegial nämnd med ett övergripande ansvar för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Livias expertområde i nämnden är Flexibelt lärande och digitalisering.