Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pauline Georgy

Pauline Georgy

Lecturer


Universitetsadjunkt & HR-strateg med inriktning arbetsmiljö

pauline.georgy@hv.se

Organization

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology, Human Resources.

Har en delad tjänst på avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi samt HR-avdelningen. På institutionen undervisar jag på personalvetarprogrammet. På HR-avdelningen arbetar jag som strateg med fokus på arbetsmiljöfrågor. 

Har tidigare arbetat både operativt och strategiskt med personal- och arbetsmiljöfrågor inom företagshälsovården. Där arbetade jag bl.a. med grupputveckling, stöttning i systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökningar, policyer, utbildningsinsatser i arbetsmiljö för chefer, skyddsombud, medarbetare och förtroendevalda politiker.  

Utbildningsbakgrund: 

Filosofie kandidatexamen i arbetsvetenskap - Göteborgs universitet

Medicine magisterexamen i arbete och hälsa - Karolinska Institutet 

Fristående kurser i bl.a. motiverande samtal, arbetspsykologi, pedagogik och belastningsergonomi.

 

Är särskilt intresserad av digitalisering och olika ''''trenders'''' påverkan på arbetets organisering, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Tycker det är särskilt intressant studera distansarbete i det nutida arbetslivet. Min kandidatuppsats "Medarbetare på distans" studerade nätläkares arbetsmiljö och min magisteruppsats "Chef på distans" studerade kommunala chefers upplevelse av att arbeta och leda på distans under coronapandemin.

 

Kontaktuppgifter

Mobilnummer: 0701-82 14 67

E-post: pauline.georgy@hv.se