Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rebecka Sverker

Rebecka Sverker

Librarian


handledare Akademiskt språk, SI-metodhandledare

rebecka.sverker@hv.se G347

Organization

Staff member at Division of Library and Study Support.

(in English below)

Detta arbetar jag med:

Mina bibliotekarieuppdrag innebär att undervisa inom informationskunnighet mot ingenjörsutbildningarna, arbeta i bibliotekets informationspunkt, chatt och zoomrum med handledning inom informationskunnighet, Word och referenshantering.

Inom Akademiskt språk (f.d. Språkvingen) arbetar jag med lästeknikstöd, individuellt och med föreläsningar och workshoppar samt med skrivhandledning. Jag ansvarar för informationen kring att läsa vetenskapliga texter på Akademiskt språks guide.

SI betyder Supplemental Instruction eller samverkansinlärning och syftet är att fördjupa inlärning genom att ge studenter möjlighet att utbyta tankar, frågetecken och idéer kring kursens innehåll, ledda av en coachande, erfaren student som redan gått kursen. Som SI-metodhandledare arbetar jag med att rekrytera studenter och kontinuerligt utbilda, stötta och handleda dem.

 Dessa grupperingar ingår jag i:

Bibliotekets team undervisning, Akademiskt språk, SI-verksamheten

 My work:

As a librarian I work with information literacy within the engineering programs. I also work in the library help desk, chat and digital zoom room with guidance in information literacy, Word, referencing, et cetera.

In the Language Resource Centre, I work mainly with reading techique support and study skills connected to reading. I offer individual tutoring sessions, as well as lectures and workshops in classes. I write and edit the information about reading academic literature on the open canvas course from The Language Resource Centre (in Swedish only).

SI means Supplemental Instruction. The purpose of SI is to enhance the learning of a subject and offer the students the possibility to share thoughts, course content and ideas with each other. As an SI Supervisor I recruit and educate SI Leaders and give them continual support and guidance.