Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Therese Bohlin

Controller

Controller EI

Staff member at Finance.


Controller

Ekonomiskt stöd till ledningsgrupp vid Institutionen för Ekonomi och IT

 

Controllern har till uppgift att:

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag

  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering

   • samordna institutionens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering

   • ansvara för att tillsammans med akademipartner sammanställa institutionens studentprognoser

   • forskningsfinansiering

 • stödja institutionens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet

 • stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan

 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet

 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

 

Controller

Financial support for the department of Economics and IT

 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis

 • produce financial material to support the long-term planning of the department

   • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources

   • be responsible for, to jointly with Academic partner, compile the student forecast of the department

   • research funding

 • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.

 • support researchers with financial calculations regarding applications for external project funding

 • educate managers within financial area

 • be a support in other financial matters.