Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Therese Bohlin

Therese Bohlin

Controller


Controller EI

therese.bohlin@hv.se I320

Organization

Staff member at Finance.

Controller

Ekonomiskt stöd till ledningsgrupp vid Institutionen för Ekonomi och IT

 

Controllern har till uppgift att:

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag

  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering

   • samordna institutionens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering

   • ansvara för att tillsammans med akademipartner sammanställa institutionens studentprognoser

   • forskningsfinansiering

 • stödja institutionens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet

 • stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan

 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet

 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

 

Controller

Financial support for the department of Economics and IT

 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis

 • produce financial material to support the long-term planning of the department

   • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources

   • be responsible for, to jointly with Academic partner, compile the student forecast of the department

   • research funding

 • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.

 • support researchers with financial calculations regarding applications for external project funding

 • educate managers within financial area

 • be a support in other financial matters.