Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Bolin

Professor

i socialt arbete

Staff member at Division of Social Work and Social Pedagogy.

Conducts research in research areas, child and youth studies, social sciences, sociology, social work.


Read more about my research on our Swedish website.


Publications


A Game-based Intervention : a technical tool for social workers to combat Adolescent Dating-Violence

Published

A Game-based Intervention : a technical tool for social workers to combat Adolescent Dating-Violence

Dating violence prevalence is increasing and effective prevention and intervention methods are needed in order to adress this growing social proble...

Att få pengarna att räcka till som de brukar : Barns och ungas perspektiv på föräldrars arbetslöshet

Published

Att få pengarna att räcka till som de brukar : Barns och ungas perspektiv på föräldrars arbetslöshet

This report is about the ways in which children in families with previous economic stability experience and adapt to substantially decreased...

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Published

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Published

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Attitudes towards dating violence among young people

Published

Attitudes towards dating violence among young people

Adolescent dating violence refers to interpersonal violence which occurs during young people s romantic relationships. Although current research ha...

Barn och unga i försörjningsstödsärenden : en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd

Published

Barn och unga i försörjningsstödsärenden : en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd

Ett flertal studier har beskrivit de omedelbara och långsiktiga effekter som ekonomisk utsatthet har på barns och ungas livssituation och möjlighet...

Changing attitudes to dating violence : a game based intervention

Published

Changing attitudes to dating violence : a game based intervention

The prevalence of dating violence is increasing, and effective prevention and intervention methods are needed to address this growing social proble...

Children's agency in interprofessional collaboration

Published

Children's agency in interprofessional collaboration

There is currently little research into social welfare interventions where children's agency has been in focus and, in particular, a lack of resear...

Children's agency in interprofessional collaborative meetings in child welfare work

Published

Children's agency in interprofessional collaborative meetings in child welfare work

The concept of children's agency can be used to understand how children actively shape their lives. While in social work there is a growing body of...

Consequences of Availability of 'extended´ Pupil Welfare Interventions

Published

Consequences of Availability of 'extended´ Pupil Welfare Interventions

Children and young people living in families with alcohol misuse, violence or a parents psychiatric illness are commonly regarded as a group at ris...

Consequences of Availability of 'extended' Pupil Welfare interventions : Effects on School Performance

Published

Consequences of Availability of 'extended' Pupil Welfare interventions : Effects on School Performance

Children living in families with alcohol or drug misuse, violence or a parent's psychiatric illness are commonly regarded as a group at risk of...

Consequences of availability of social work support in a school context : 'Extended' pupil welfare interventions and effects on school performance

Published

Consequences of availability of social work support in a school context : 'Extended' pupil welfare interventions and effects on school performance

Children living in families with alcohol misuse, violence or a parent’s psychiatric illness are not only commonly regarded as a group at risk of...

Den socialpedagogiska handlingsdimensionen : centrala begrepp

Published

Den socialpedagogiska handlingsdimensionen : centrala begrepp

Epilog: Socialpedagogisk handling : förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Published

Epilog: Socialpedagogisk handling : förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Published

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Friskie Arbetsbok : ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna

Published

Friskie Arbetsbok : ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna

Föräldraresursen : att samverka för stöd till föräldrar

Published

Föräldraresursen : att samverka för stöd till föräldrar

How to gain Social Pedagogic Competencies from Work Integrated Learning

Published

How to gain Social Pedagogic Competencies from Work Integrated Learning

Intra professional collaboration between social pedagogues and social services case workers around children at risk

Published

Intra professional collaboration between social pedagogues and social services case workers around children at risk

"It’s like you're actually playing as yourself" : Development and preliminary evaluation of 'Green Acres High'€™, a serious game-based primary intervention to combat adolescent dating violence

Published

"It’s like you're actually playing as yourself" : Development and preliminary evaluation of 'Green Acres High'€™, a serious game-based primary intervention to combat adolescent dating violence

This paper provides an overview of the development of 'Green Acres High', a serious game-based primary intervention to raise awareness of and chang...

Kunskapsspel i interventions- och preventionsinsatser

Published

Kunskapsspel i interventions- och preventionsinsatser

Learning ‘at work’ during socialwork education : an example of practice learningopportunities from Sweden

Published

Learning ‘at work’ during socialwork education : an example of practice learningopportunities from Sweden

The aim of this article is to describe and analyse the learning processes of Swedish social work students during and after periods of workplace-bas...

Lärande på "arbetsplatsen" i socialpedagogisk utbildning

Published

Lärande på "arbetsplatsen" i socialpedagogisk utbildning

Lärares samarbete med socialtjänsten

Published

Lärares samarbete med socialtjänsten

När många vill "hjälpa till" : Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården

Published

När många vill "hjälpa till" : Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården

The concept of children's agency can be used to understand how children actively shape their lives. While in social work there is a growing body of...

Organizing for agency : rethinking the conditions for children's participation in service provision

Published

Organizing for agency : rethinking the conditions for children's participation in service provision

In the organization of child care services, constraints restrict the potential for children's participation in the formation and delivery of suppor...

Shifting Subordination : Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

Published

Shifting Subordination : Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took...

Skolans identifiering av barn i gråzonen

Published

Skolans identifiering av barn i gråzonen

I denna artikel genomlyses projektet Team Agera som ingår i Folkhälsomyndighetens nationella satsning på stöd till barn i riskmiljöer. Team Agera ä...

Socialpedagogisk handling : i teori och praktik

Published

Socialpedagogisk handling : i teori och praktik

Detta är en antologi som beskriver och diskuterar vad som kännetecknar socialpedagogisk handling i teori och praktik. Inledningsvis ges en kort...

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Published

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Published

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

Published

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

The concept of active citizenship, social skills and youth life styles

Published

The concept of active citizenship, social skills and youth life styles

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

Published

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

School-based social work can reach children at risk through the promotion of children’s participation in seeking support. Drawing on Gibson’s theor...

Upplevelser av ekonomisk utsatthet : barns och ungas aktörskap och strategier

Published

Upplevelser av ekonomisk utsatthet : barns och ungas aktörskap och strategier

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

Published

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which th...

Young people´s experiences of parental unemployment and economic adversity

Published

Young people´s experiences of parental unemployment and economic adversity

While much is known about young people growing up in poor families, and how they experience the familys economic situation, little is known about...

Young Peoples Strategies for Handling Economic Adversity : Extending the Research Agenda

Published

Young Peoples Strategies for Handling Economic Adversity : Extending the Research Agenda

As an extension of the research into strategies for handling economic adversity of young people in poor families, this study examines strategy use ...

Research projects