Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elias Johannesson

Senior Lecturer

Fil Dr

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Conducts research in social sciences, psychology.


Arbetar med

  • Programansvar för Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa
  • Ledamot i Centrum för Hälsofrämjande och Salutogenes
  • Undervisning, handledning och examination av uppsatser på Personalvetarprogrammet

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är inriktat mot relationen mellan personlighetsdrag (Big five och Honesty-Humility) och olika utfall såsom: hälsa, aktieinnehav och sjukskrivning m.m. Vidare forskar jag om informellt lärande.

Andra forskningsintressen är organisationsteori, HRM, och arbetslivsstudier. Kvantitativ metod och strukturell ekvationsmodellering intresserar mig särskilt.

Jag disputerade i pedagogik med särskilt fokus på intelligens, personlighetsdrag och arbetsmarknad vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.