Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson

Professor

henrik.eriksson@hv.se G427

Organization

Staff member at Section for health promotion and care sciences.

Research area

Conducts research in medical and health sciences, health sciences, nursing.

Forskningsintresse

Mina huvudsakliga frågeställningar handlar om omvårdnad: hur människor - till och från under livet - tar hand om, stödjer och hjälper varandra. Främsta forskningsprofilen inom detta är områden som rör den postmoderna tiden, rummens och perspektivens betydelse samt konflikter för vårdvetenskap som kunskapsområde. 

Uppdrag Externt

  • Författare och medverkande i ett 15-tal läroböcker
  • Medlem i redaktionsrådet för The Nordic Journal of Nursing Research (NJNR)
  • Medlem i forskargruppen NormAIL, deltar i forskningsnätverken Critical Dementia Network och Scandinavian Network for Research of Health Care Discourses.
  • Författare till ett 90-tal vetenskapliga artiklar
  • Haft många uppdrag som granskare av projekt och avhandlingar samt betygsnämndsledamot och opponent, både nationellt och internationellt

Undervisning/Handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans specialist- och magisterprogram inom områdena omvårdnad och hälsa. 

Nyckelord

Omvårdnad, Genus, Intersektionalitet, Postmodernitet

 

Media

Hur blir man sjuksköterska?