Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Åhlund

Kristina Åhlund

Senior Lecturer

kristina.ahlund@hv.se G420

Organization

Staff member at Section for nursing - graduate level. Conducts research in medical and health sciences, health promotion processes and factors.

Arbetar som lektor vid Institutionen för Hälsovetenskap på Högskolan Väst, men har också en del av min tjänst i NU-sjukvården, dels som klinisk lektor, dels som forskningsledare vid sjukhusets FoU-enhet. Jag har en bakgrund som specialistfysioterapeut inom hjärt-/kärlsjukdomar. Har mångårig erfarenet av patientarbete inom slutenvård, specialiserad öppenvårdsmottagning och träningsgrupper och har även arbetat med handledning/huvudhandledaruppdrag.

FORSKNINGSINTRESSE

Jag disputerade 2020 vid Linköpings Universitet med en avhandling som utvärderade fysisk kapacitet hos sköra äldre patienter med utgångspunkt i olika vårdformer inom sjukhusvård. Jag har tidigare varit involverad i forskning inom hjärtsjukvård och medverkar nu i olika projekt som rör skörhetsskattning, vård av sköra äldre patienter och interprofessionell samverkan. Jag är även med i ett större forskningsprojekt inom ortopedi där vi utvärderar digital träning för patienter med ländryggsmärta.

UPPDRAG EXTERNT

  • Klinisk lektor inom område Paramedicin NU-sjukvården, huvudsakligen riktat mot fysioterapienheterna. Medverkar där till att utveckla verksamheten och på sikt arbeta för ökad interprofessionell samverkan mellan olika vårdpersonal/studenter inom sjukhuset.
  • Forskningsledare inom NU-sjukvården. Medverkar i flera studier inom mitt kunskapsområde och är bihandledare för en doktorand
  • Medlem i den nationella arbetsgruppen SEPHIA inom kvalitetsregistret SWEDHEART
  • Medlem i Regionalt Processteam (inom VGR) för sekundärpreventiv vård vid kranskärlssjukdom
  • Medverkat vid översättning av skattningsinstrumentet Clinical Frailty Scale (CFS-9 2.0) till svenska.
  • Författare i kommande antologi om samverkan i sjukvården

UNDERVISNING/HANDLEDNING

På Högskolan Väst undervisar och handleder jag studenter, framför allt inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet, men är även med i fristående kurser om handledning för blivande handledare inom VFU.