Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Mollstedt

Maria Mollstedt

Lecturer

Doctoral Student

maria.mollstedt@hv.se J541

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Undervisning
Jag undervisar främst på ämneslärarprogrammet i svenskämneskurser med fokus på didaktik, inklusive bedömning, samt har ansvar för kurser i VFU.

Forskning
Jag är doktorand i forskarskolan KÄKK, som står för Kunskap, Ämnen och Kvalitet i Lärarutbilding och Klassrum. Mitt avhandlingsprojekt handlar om handledningssamtal i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar (VFU) och den kunskapsbildning om skrivdidaktik som sker där.