Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lektionsplanering och genomförande av undervisning är en viktig del av din VFU och handledarens organisering, planering och genomförande av undervisning är viktiga lärtillfällen. Du och din handledare kommer tillsammans överens om lämplig tid för att skriva ner reflektioner och observationer.

För att du ska kunna nå VFU-kursernas lärandemål krävs full närvaro alla de dagar som respektive VFU-kurs innehåller. Högskolan Väst erbjuder tillsammans med VFU-skolorna dig som student möjligheten att genom studier på VFU-platsen nå lärandemålen i den aktuella VFU-kursen.

Du behöver vara på din VFU-plats för att examinator med hjälp av VFU-handledaren ska kunna göra en bedömning av dina sammantagna prestationer under en VFU-kurs. I VFU innefattas alla delar som hör till lärarvardagen såsom genomförande av lektioner, planering och uppföljning, arbetslagsmöten, elevvårdskonferenser med mera.

Programansvarig


Andréa Börjesson

Andréa Börjesson Universitetsadjunkt Programansvarig YRK/KPU, Samordnare inom uppdragsutbildning
andrea.borjesson@hv.se
Senast uppdaterad