Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det innebär att studenten tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom sitt kommande yrkesområde.  Under de tre första terminerna sker en del av den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentraler, genom det s.k. primärvårdstemat.Studenterna kommer då tidigt i kontakt med människors behov av vård och omvårdnad. I termin 2,4 och 6 förläggs VFU till sjukhus och kommunal hälso- och sjukvård. VFU-platser finns exempelvis i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Lilla Edet, Ale och Kungälv, vilket innebär att behöva resa till olika VFU-platser som medför en resekostnad. 
Studenten handleds av en sjuksköterska enligt den handledarmodell som är antagen i Västra Götalandsregionen.

Studenterna får fördjupad förståelse för det kommande yrkets komplexitet och skaffar sig ovärderliga erfarenheter. VFU:n examineras och ger studiepoäng. Under VFU-perioderna förekommer lärarledd handledning i mindre studentgrupper, så kallade situationsorienterad handledning.

Primärvårdstemat

Under de tre första terminerna av sjuksköterskeutbildningen är VFU:n förlagd inom primärvården, det så kallade primärvårdstemat. Avsikten är att studenten får tillfälle att redan tidigt i utbildningen studera människors behov av vård och omvårdnad samtidigt som hon/han skaffar sig teoretiska grunder som utgångspunkt för vårdandet.

Syftet med primärvårdstemat är att studenten ges ökad möjlighet:

  • till utveckling av professionell yrkesidentitet
  • till patientnära studiemiljö
  • till förståelse för sjuksköterskans beslutsprocesser
  • till medvetenhet om patienters utsatthet och sårbarhet
  • att förstå aktuell ohälsa i samhället
  • till färdighetsträning

Vaccination

VFU-platsen avgör om det krävs något speciellt skydd. Den som varit i kontakt med MRSA uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral för eventuell provtagning.

Provtagning skall göras på all vårdpersonal som:

  • Har arbetat utomlands inom vården under de senaste 10 åren, vårdats på sjukhus eller genomgått avancerad poliklinisk behandling.
  • Arbetat med sjukvård eller vårdats på sjukhus/vårdcentral i Sverige under pågående utbrott av MRSA

Högskolan Väst rekommenderar inga vaccinatationer, i enlighet med Västra Götalandsregionen. Däremot uppmanas studenten själv att inför VFU:n se över sitt vaccinationsskydd.

Kontakt VFU-samordnare


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen