Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Helena har en nära koppling mellan högskolan och arbetsliv i såväl utbildning som forskning och resultatet av forskningen innebära nytta för utvecklingen av vården.

Avhandlingen i sin helhet: Digital Work - Coping with Contradictions in Changing Healthcare.

Avhandlingen handlar om digitalisering av vården i relation till arbete och dagligt lärande. Utvecklingen av ny informationsteknik (e-hälsa), en alltmer digitaliserad arbetsplats, patientcentrerad vård och den snabbt ökande mängden medicinsk kunskap innebär nya utmaningar men också möjligheter när det gäller information, kommunikation och lärande. Forskningsprojektet fokuserar på hur läkare upplever sin arbetspraktik med avseende på vilken roll IT har som stöd för kliniskt arbete och kontinuerligt lärande.

Länk till Google Scholar: https://scholar.google.se/citations?user=exsaCnEAAAAJ&hl=sv

Senast uppdaterad